Wodorowy Start-up Day

W poniedziałek 31 maja odbyło się spotkanie online osób chcących realizować swój biznes w obszarze nowych technologii (Start-up Day), realizowane w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”.

Każde nowe technologie, a takie właśnie w najbliższych latach będą związane z rozwojem alternatywnych do obecnych źródeł i nośników energii i ich wykorzystaniu, kreują nowe potrzeby na rynku pracy. Może więc czas na założenie albo chociaż zaplanowanie własnej, na początek małej firmy i osiągnięcie szybkiego sukcesu finansowego, najlepiej w Wielkopolsce postrzeganej jako miejsce ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Pamiętajmy, że konkurencja nie śpi, a każdego roku w Polsce i na świecie przybywa ludzi mających pomysły na innowacyjne produkty i usługi – powiedział otwierając spotkanie Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.   

Celem wydarzenia było wsparcie osób przedsiębiorczych w realizacji swoich marzeń i idei. W spotkaniu udział wzięło 127 osób, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w warsztatach zachęcających do rozważenia, założenia lub zmiany modelu biznesowego/produktu, usługi na wpisujące się w łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej. Kilkugodzinne warsztaty prowadzili trenerzy: Maria Tyka-Majewska, Anna Wojcieszczak, Jacek Lipski, Paweł Maj oraz Paweł Puzio, którzy zaprezentowali następujące tematy: „Weryfikacja założeń biznesowych i praca z modelem biznesowym oraz kanały sprzedaży”, „Budżetowanie i szacowanie kosztów i przychodów oraz zarządzanie ceną produktów i usług”, „Pozyskiwanie inwestora (rozmowa z inwestorem, przygotowanie pitch decka) oraz prezentacja pomysłu – pitchowanie”, „Zdefiniowanie potencjalnych klientów (customer development)”, „Sposoby pozyskiwania kapitału na rozwój firmy od najprostszych (rodzina, znajomi itp.) do bardziej zaawansowanych (crowdsourcing)”.

Start-up Day był także okazją do generowanie nowych pomysłów biznesowych, wymiany doświadczeń i kontaktów oraz zacieśnianie współpracy ze start-upami działającymi w obszarze produktów i usług z zakresu energetyki, energii odnawialnej, nowych technologii np. wodorowych oraz usług i produktów wspomagających te obszary: Hydrum, Stream Energy, Co2energystorage.com, Hydrogen First, Instar Energy Lab S.A.

Spotkanie, zainspirowane dobrą praktyką wypracowaną w projekcie RELOS3, pozwoliło spojrzeć szerzej na możliwości biznesowe otwierające się przed osobami jeszcze niezaangażowanymi w gospodarkę wodorową, jak również potrzebę inwestowania w rozwój rozwiązań niskoemisyjnych.