Wodorowa rewolucja on-line

Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Członkowie Panelu Liderów Samorządowych Wielkopolskiej Platformy Wodorowej rozmawiali podczas dzisiejszej wideokonferencji z Panem Peterem Kasprzakiem, Prezesem Hydrogen Society of Australia oraz Panem Jakubem Wilchelmem, kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney, na temat „wodorowej rewolucji” w naszym regionie. Panel Liderów Samorządowych reprezentowali: Prezydent Piły Piotr Głowski, Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Maciej Sytek.

Celem Hydrogen Society of Australia, angażującego się w promocję znaczenia wodoru jako czystego rozwiązania do magazynowania paliwa i energii, jest m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy w celu globalnego wzrostu znaczenia sektora wodoru. Spotkanie „na łączach” miało na celu skonfrontowanie z zagranicznym ekspertem zarówno tych już podjętych, jak i planowanych działań na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w Wielkopolsce.

Pan Marszałek Jacek Bogusławski zaprezentował prawie 2-letni okres aktywności regionu w obszarze rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych, który wykorzystaliśmy m.in. na nawiązanie współpracy zagranicznej, pozyskanie partnerów reprezentujących środowiska samorządowe, naukowe, biznesowe i obywatelskie, udział w konferencjach tematycznych, ale także ich organizację. Z kolei Prezydent Piły, opowiedział o projekcie nowoczesnego osiedla, korzystającego wyłącznie z OZE, Prezydent Konina o produkcji zielonego wodoru i wykorzystaniu go  w transporcie publicznym miejskim i podmiejskim. Wykorzystaniem technologii wodorowych na swoim terenie zainteresowani są również włodarze Śremu i Lądka, którzy chętnie skorzystają z doświadczeń innych i włączą się do współpracy. Trzeba bowiem uwzględnić fakt, że trudniej może wyglądać realizacja projektów wodorowych w mniejszych ośrodkach, takich jak licząca około 6000 mieszkańców gmina Lądek.  

Jak zapewnił nasz rozmówca, Australia z uznaniem przygląda się wielkopolskim inicjatywom podejmowanym w celu budowy społeczeństwa wodorowego, a o Wielkopolsce i realizowanych tam działaniach jest już głośno. On sam i jego koledzy chętnie udzielą merytorycznego wsparcia przy tworzeniu „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”. Dokument ten obejmować ma  poszczególne elementy łańcucha dostaw i wartości gospodarki wykorzystującej rozwiązania wodorowe, ze wskazaniem, co należy zrobić w krótkim, średnim i długim terminie, w zakresie gospodarki, nauki i otoczenia instytucjonalnego, aby spełnić wizję rozwoju ekosystemu wodorowego.

Zdaniem Pana Petera Kasprzaka, należy zwiększyć skalę działań, które powinny być prowadzone równocześnie w wielu kierunkach, np. produkcja wodoru, ale i jego wykorzystanie. Oczywiście, podjęte inicjatywy muszą zostać wsparte odpowiednim finansowaniem.

Rząd Australii przeznaczył już ponad 146 milionów dolarów na projekty wodorowe, których celem jest określenie, w jakim wymiarze wodór może stanowić część australijskiego miksu energetycznego, pomóc obniżyć ceny i emisyjność produkcji, a także zapewnić podstawę specjalistycznej wiedzy do zbudowania konkurencyjnego przemysłu eksportowego.

Więcej informacji na temat „rewolucji wodorowej” na stronie: http://iw.org.pl/rewolucjawodorowa/