„Wizyta przedsiębiorców z Gruzji”

W dniu 1 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli gruzińscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami biznesowymi w Wielkopolsce.

Gości przywitała Pani Beata Joanna Łozińska, Dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW. Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym regionu, dzięki prezentacji przygotowanej przez Departament Gospodarki. W kolejnej części spotkania, Pan Andrzej Łyko, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji przedstawił ogólne zasady działania izb handlowych, a także szczegółowo wyjaśnił na czym polega działalność PIGIEiK. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję o dalszej współpracy. Przedsiębiorcy z Gruzji byli bardzo zainteresowani zasadami inwestowania w Wielkopolsce, co zaowocowało serią pytań, na które szczegółowo odpowiedzieli prelegenci.

SONY DSC