Wielkopolska na targach EXPO REAL 2021 w Monachium

W dniach od 11 do 13 października 2021 r. w targach Expo Real 2021 wzięły udział wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego, które zaprezentowały swoją ofertę inwestycyjną. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele: Gminy Brudzew, Miasta Konin, Miasta i Gminy Pleszew, Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz Gminy Września.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi Expo Real należą do największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń targowych w branży nieruchomości w Europie.  W tym roku  głównymi tematami przewodnimi były zmiany klimatyczne, pandemia oraz digitalizacja. Temat ochrony środowiska wpisywał się w projekty przedstawione na stoisku Wielkopolski, które w założeniu wykorzystują alternatywne źródła energii.

W roku bieżącym targi odwiedziło 1198 wystawców z 29 krajów i ponad 19 200 odwiedzających ze 52 krajów. Organizatorzy, pomimo niższej frekwencji niż w czasach przed pandemią, uważają pierwszą edycję za wielki sukces.