Wielkopolska członkiem Hydrogen Europe

8 stycznia 2024 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnie członkiem Hydrogen Europe.

Hydrogen Europe jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym europejskie firmy oraz innych interesariuszy, w tym regiony, którzy są zaangażowani w budowę gospodarki wodorowej w Europie. W skład Hydrogen Europe wchodzi ponad 300 firm i 30 stowarzyszeń krajowych, obejmujących cały łańcuch dostaw i wartości ekosystemu wodorowego. Wśród polskich członków należy wskazać np. Solaris Bus and Coach, PKN Orlen oraz Poleneregia, Grupa Azoty.

Zadaniem Hydrogen Europe jest m.in. budowa i przyspieszenie rozwoju poszczególnych elementów europejskiego łańcucha dostaw i wartości w zakresie czystych technologii wodorowych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, niskoemisyjnych systemów energetycznych i transportowych.

Wielkopolska będzie uczestniczyć w pracach Filaru Regionalnego, który powstał w styczniu 2022 r. Obecnie należy do niego 39 członków – są to m.in. regiony z Czech, Niderlandów, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Norwegii. Głównymi celami Filaru Regionalnego są m.in. ułatwianie tworzenia projektów finansowanych przez UE, promowanie regionalnego i lokalnego wsparcia inwestycji w wodorowym łańcuchu dostaw i wartości, promowanie współpracy między przemysłem, a władzami regionalnymi i lokalnymi oraz rozwijanie wspólnych działań z pozostałymi członkami Hydrogen Europe.