Test dojrzałości cyfrowej – zbadaj poziom dojrzałości organizacji i zaplanuj działania rozwojowe!

Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundacja Digital Poland opracowały narzędzie mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test Dojrzałości Cyfrowej umożliwia poznanie mocnych i słabych stron, a tym samym wpływa na zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Analiza pierwszych wyników TDC wykazała, że średni wynik osiągany przez podmioty oscyluje wokół 48%. Podmioty odnotowują najlepsze wyniki w obszarze posiadanej infrastruktury ICT (57%). Obszarami, w których cyfryzacja firm pozostaje największym wyzwaniem jest zarzadzanie danymi (37%), opracowanie strategii cyfryzacji (44%) oraz budowa kultury innowacyjności firmy (44%).

Zauważalne jest silne zróżnicowanie wyników w odniesieniu do branż. Najwyższe wyniki TDC osiągnęły firmy zajmujące się działalności informacyjno-komunikacyjną. Największą przestrzeń do poprawy mają przedsiębiorstwa w obszarze budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz edukacji.

Bezpłatny test można wykonać na stronie PFRSA. Na stronie znajdują się również informacje o technologiach wspomagających rozwój oraz możliwe źródła finansowani cyfryzacji firmy. PFR przygotował także mapę cyfrowych rozwiązań, które mogą usprawnić codzienne działanie m.in. w takich obszarach jak: marketing i sprzedaż, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie, finanse, analiza danych, zrównoważony rozwój czy HR.