Wsparcie MRiRW w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w obliczu COVID-19

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje
o  nowej zakładce na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która powstała,
aby ułatwić międzynarodowe kontakty biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą
w poszukiwaniu odbiorców polskiej żywności na rynkach zagranicznych.

Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie pandemii koronawirusa dotknęły także sektor rolno-spożywczy. Doniesienia krajowych producentów
o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców zbiegają się w czasie z sygnałami
o zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych państw z całego świata.

Wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych – dostawców lub odbiorców produktów rolnych i żywnościowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyło nową zakładkę na swojej stronie internetowej. Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W ten sposób będą mogli uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku.

Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych
wersja polskojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
wersja anglojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products

Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do ich biur, celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu, należy kierować  na adres: ofertaeksportowa@minrol.gov.pl.
Powinny one zawierać następujące informacje w języku polskim i angielskim:

  • nazwa organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail,
  • adres strony internetowej organizacji,
  • zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków).


Ponadto, na stronie internetowej MRiRW w sekcji „Możliwości eksportowe” publikowane są bieżące informacje na temat zainteresowania poszczególnych krajów na świecie importem towarów rolno-spożywczych. Serwis zawiera dane pozyskane za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Według stanu na 16 kwietnia 2020 r. są to zgłoszenia z następujących rynków:
Azja: Armenia, Singapur,
Bliski Wschód: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Syria,  
Afryka: Nigeria,
Ameryka Południowa: Kolumbia,
Europa: Mołdawia, Gruzja.
Dodatkowo na stronie można zapoznać się także z informacją na temat systemu przetargów realizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
z siedzibą w Rzymie.

Źródło: MRiRW