Odwołanie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z pkt. VII.1 Regulaminu naboru Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w targach PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy) odbywających się w dniach 31 maja – 01 czerwca 2022 r.

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4:2 Promocja gospodarcza regionu.