Szczyt Dolin Wodorowych” 24 kwietnia w Poznaniu.

Szczyt Dolin Wodorowych organizowany jest przez Województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe.

Szczyt Dolin H2 jest częścią H2Poland & NetZero Forum, które to wydarzenie angażuje najważniejsze podmioty odpowiedzialne za dekarbonizację i gospodarkę wodorową w Europie. Forum odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Forum H2POLAND i NetZero to miejsce, które łączy merytoryczną dyskusję z targami:  6 scen, 25 paneli dyskusyjnych, blisko 30 prelekcji, 70 stoisk, ponad 100 reprezentowanych marek. Poprzednia edycja to udział kilku tysięcy uczestników.

Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln EUR z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych.

Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i spoza niego, aby pogłębić wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych.

Rejestracja na Szczyt Dolin Wodorowych H2Poland & NetZero Forum >>

Rejestracja umożliwia uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach w ramach agendy H2Poland & NetZero Forum.

Więcej informacji na temat Szczytu Dolin Wodorowych w ramach H2POLAND & NetZero Forum można uzyskać na:

→ Szczyt Dolin Wodorowych

→ www.h2poland.com.pl