Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego oraz anulowanie udziału Województwa Wielkopolskiego na targach Anuga FoodTec 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że udział Województwa Wielkopolskiego w targach. Anuga FoodTec 2022 zostaje anulowany.  

14 lutego 2022 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy) odbywających się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r., wpisanych
w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł jutra”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. Frankfood sp. z o.o.
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o.
 3. Dantom Sp. z o.o.

Zgodnie z wytycznymi naborów w projekcie do udziału w targach Anuga FoodTec 2022 wstępnie zakwalifikowały się następujące firmy:

 1. NGK Pharma sp. z o.o
 2. FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SA
 3. MICHAŁ MŁYNARCZYK WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 4. „MICROFOOD” S.A.
 5. Frankfood sp. z o.o.
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o.
 7. Dantom Sp. z o.o.

W związku z koniecznością przekazania Organizatorowi targów Anuga FoodTec 2022 informacji
o wstępnie zakwalifikowanych w naborach UMWW podmiotach w celu weryfikacji zgodności ich profilu z wytycznymi targów Anuga FoodTec, do udziału w targach Organizator dopuścił wyłącznie firmy: FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SA, „MICROFOOD” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o. oraz Dantom Sp. z o.o. Firmy: Frankfood sp. z o.o., NGK Pharma sp. z o.o. oraz MICHAŁ MŁYNARCZYK WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  nie zostały dopuszczone przez organizatora do udziału w targach, jako odbiegające od koncepcji i założeń targów, które przeznaczone są wyłącznie dla producentów wskazanych maszyn i urządzeń w grupach produktowych .

Z uwagi na powyższe zgodnie z Regulaminem naboru pkt IV.3 minimalna ilość uczestników wystarczająca do organizacji regionalnego stoiska podczas wydarzenia targowego nie została osiągnięta.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy), odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji: https://www.anugafoodtec.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 4 lutego 2022 r. (piątek) do godziny 12:00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Anuga FoodTec 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 270, e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl).

Formularz zgłoszeniowy – Anuga FoodTec 2022

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Oświadczenie uczestnika Anuga FoodTec 2022

Regulamin_Anuga FoodTec 2022

Wzór umowy – Anuga FoodTec 2022

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na targi ANUGA 2021

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego
na targach ANUGA 2021 w Kolonii (Niemcy)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że
22 lutego 2021 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach ANUGA 2021 w Kolonii (Niemcy), odbywających się w dniach 9-13 października 2021 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 2. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 3. FCH „MIPAMEX” MAGDALENA SZAFARZ
 4. „MICROFOOD” S.A.
 5. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
 6. LEVANT FOODS Sp. Z O.O.
 7. FRANCISZEK SIEGIEŃ WPPH ELENA IMPORT-EXPORT
 8. CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI „NOVOTEC” SP. Z O.O.
 9. PPH „MALPOL” STANISŁAW MALICKI
 10. ARENDIA Sp. Z O.O.
 11. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH „ROWITA” SP. Z O.O.
 12. BELIN POLAND SP. Z O.O.
 13. CONSUMA SP. Z O.O.
 14. RUDOPAL SP. Z O.O.
 15. FIRMA 'STAN’ ANNA LESIEŃ

Następujące przedsiębiorstwa zostały wpisane na listę rezerwową (zgodnie z kolejnością zgłoszeń):

 1. NORIS SP. Z O.O. SP.KOM.
 2. INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH.

Zakwalifikowanie firm wpisanych na listę rezerwową do udziału w stoisku będzie możliwe (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) w przypadku niepodpisania w terminie umowy przez firmy zakwalifikowane do udziału w targach.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór na targi ANUGA 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: Anuga 2019, Kolonia (Niemcy), odbywających się w dniach 05-09 października 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji na temat targów: http://www.anuga.com/.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Ostateczna decyzja o udziale Województwa Wielkopolskiego w wydarzeniu nastąpi po potwierdzeniu dostępności powierzchni na targach Anuga 2019 przez Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j., tj. nie później niż do dnia 31 marca br.

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. 61 626 6260, e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl.

Formularz zgłoszeniowy – Anuga 2019

Regulamin – Anuga 2019

Umowa_Wzór – Anuga 2019

Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis