Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Działanie zatwierdzone na podstawie Uchwały ZWW nr 7115/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 października 2023r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP