Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Działanie zatwierdzone na podstawie Uchwały Nr 7825/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100 000,00 PLN. Termin składania ofert upływa 19 lutego br. o godzinie 15:00.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP