Rozstrzygnięcie pierwszego naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że
8 lipca 2021 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Nordic Organic Food 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. , wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

  1. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
  2. „MICROFOOD” S.A.
  3. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
  4. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
  5. BELIN POLAND SP. Z O.O.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.