Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na targi EAST AFRICA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (EAITE) 2019, Dar-es-Salaam, Tanzania, 17-19 października 2019 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 31 maja br. zakończono uzupełniający nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach AFRICA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (EAITE) 2019, Dar-es-Salaam, Tanzania, 17-19 października 2019 r. wpisanych w Obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Zgodnie z punktem IV.3 Regulaminu Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w ww. targach.