Pliki archiwalne

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 RIS3

 

Raport z monitorowania RIS3 2018

Załącznik 1 do raportu RIS3 2018_Karty wskaźników

Załącznik 2 do raportu RIS3 2018_Tabela powiązań osi priorytetowych WRPO z RIS3

Załącznik 3 do raportu RIS3 2018_Ankieta Innowacyjny Urząd

Załącznik 4 do raportu RIS3 2018_Proinnowacyjny samorząd lokalny

Załącznik 5 do raportu RIS3 2018_Ankieta DEFS

Załącznik 6 do raportu RIS3 2018_Ankieta WUP

 

Raport z monitorowania RIS3 2019_2020

Załącznik 1 do raportu RIS3 2019_2020_Karty wskaźników 2019_2020

Załącznik 2 do raportu RIS3 2019_2020_Tabela powiązań osi priorytetowych WRPO z RIS3

Załącznik 3 do raportu RIS3 2019_2020_Ankieta Innowacyjny Urząd

Załącznik 4 do raportu RIS3 2019_2020_Proinnowacyjny Samorząd Lokalny

Załącznik 5 do raportu RIS3 2019_2020_Ankieta DEFS

Załącznik 6 do raportu RIS3 2019_2020_Ankieta WUP