Pracowity rok Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

14 grudnia 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które zwieńczyło pracę Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w mijającym roku. Spotkaniu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący WPW – Pan Jacek Bogusławski.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, posiedzenia Paneli w 2021 roku odbywały się online. Wśród zaproszonych gości – prelegentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, związanych z szeroko pojętą gospodarką wodorową, znaleźli się przedstawiciele nauki, biznesu, instytucji z sektora rządowego. Wśród wielu istotnych tematów poruszanych podczas spotkań dotyczących przede wszystkim szeroko pojętej gospodarki wodorowej, sporo uwagi poświęcono opiniowaniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz opracowaniu założeń do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”. Na uwagę zasługuje także spotkanie wyjazdowe na Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako 2021 w Gdańsku, które odbyło się w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym Coradia iLint.

Podsumowując prace WPW, Przewodniczący Jacek Bogusławski, jako jedną z najbardziej istotnych inicjatyw podjętych w tym roku wymienił podpisanie 5 lipca 2021 roku Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, której sygnatariuszami zostali przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, Prezydenci Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Jak podkreślił Pan Jacek Bogusławski, deklaracja pozwoli wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.
Przedstawiciele WPW wzięli również udział w październiku tego roku w Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie – jednych z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej.

W 2021 roku WPW pozyskała 49 osób i obecnie liczy 96 członków, w tym 44 skupionych w Panelu Biznesu, 19 w Panelu Nauki, 11 w Panelu Liderów Samorządowych oraz 22 w Panelu Obywatelskim.

Podczas spotkania Przewodniczący Jacek Bogusławski zrelacjonował także wyjazd do Szczecina, gdzie trwa remont jachtu s/y Polonus, zwodowanego w 1991 roku dla środowiska żeglarskiego skupionego wokół wielkopolskiego AZS, który z powodu awarii utknął na Antarktydzie. Zakupiony przez Fundację Żegluj z Nami Wielkopolsko ma szansę na odbudowę, w której pomoc zaangażowali się wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnika Poznańska. Zmodernizowany jacht zyskać ma innowacyjne rozwiązania w postaci napędu wodorowego, o których opowiedział Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką PP prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski.

Zgromadzenie Ogólne zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w WPW.