„Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta”

Warsztaty nt. transformacji energetycznej Miasta Piły z wykorzystaniem technologii wodorowych mają na celu odpowiedź kilka pytań:

  • Dlaczego warto przeprowadzić transformację energetyczną?
  • Jak wykorzystać transformację energetyczną jako motor rozwoju miasta?
  • Jak wykorzystać technologie wodorowe w transformacji energetycznej miasta?
  • Jak wykorzystać trendy ekologiczne w transformacji?
  • Jak pobudzić lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w nadchodzących zmianach?
  • Jak budować świadome społeczeństwo wokół transformacji energetycznej?

Warsztaty grupowe będą prowadzone z wykorzystaniem elementów metodyki opartej na myśleniu projektowym – Design thinking.

Tematyka warsztatów:

Technologie w transformacji energetycznej i koszty technologii.
Aktualny stan prawny w Polsce.
Rola samorządu w transformacji energetycznej.
Jak wykorzystać EKO trendy w biznesie?
Korzyści wynikające z transformacji energetycznej.
Bariery i wyzwania transformacji energetycznej.
Budżet transformacji energetycznej.
Finansowanie projektów biznesowych.

zapraszamy! 

Więcej informacji na https://www.wodorpila.pl/