SIAL PAris 2022

Nabór uzupełniający przedsiębiorstw na targi SIAL Paris 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi: SIAL Paris 2022 (Francja), odbywające się
w dniach od 15 do 19 października 2022 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji: www.sialparis.com

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do 15 lutego 2022 r. (wtorek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi SIAL Paris 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 251, e-mail: aneta.kubik@umww.pl).

Formularz zgłoszeniowy – SIAL Paris 2022

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Oświadczenie o pomocy deminimis

Oświadczenie uczestnika SIAL Paris 2022

Regulamin_SIAL Paris 2022_nabór uzupełniający

Wzór umowy – SIAL Paris 2022