Nabór uzupełniający na targi Anuga FoodTec 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy), odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór został poszerzony o obszar Inteligentnych Specjalizacji „Przemysł jutra”.

Targi Anuga FoodTec to wydarzenie w branży spożywczej.  Opakowania do żywności, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo spożywcze, składniki żywności oraz usługi – targi Anuga FoodTec obejmują wszystkie aspekty produkcji artykułów spożywczych. Prezentowane są rozwiązania dla wszystkich branż przemysłu spożywczego: od mleczarstwa do wyrobów mięsnych, od napojów do makaronów, od owoców i warzyw do olejów i tłuszczów. Targi Anuga FoodTec oferują zarówno indywidualne rozwiązania, jak również całościowe koncepcje obejmujące swoim zakresem wszystkie procesy i etapy produkcji.

Więcej informacji: https://www.anugafoodtec.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 14 lutego 2022 r. (poniedziałek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Anuga FoodTec 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 270, e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl).

Formularz_zgloszeniowy_-_Anuga_FoodTec_2022

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (1) Oswiadczenie_uczestnika_Anuga_FoodTec_2022

Oswiadczenie-o-pomocy-deminimis

Regulamin_Anuga_FoodTec_2022 (2)

Wzor_umowy_-_Anuga_FoodTec_2022 (1)