Nabór ekspertów do programu „Nowa Energia”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuję o naborze na ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych do wdrażania programu „Nowa Energia” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych. Do zadań ekspertów będzie należała ocena fiszek na etapie preselekcji oraz ocena wniosków na etapie selekcji, według kryteriów jakościowych punktowych. Eksperci będą również uczestniczyli  w panelach eksperckich z wnioskodawcą oraz, w przypadku konieczności, w procedurach odwoławczych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1784,poszukiwani-eksperci-do-oceny-wnioskow-w-programie-nowa-energia.html