Konkurs „Z wodorem w przyszłość”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „Z wodorem w przyszłość”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w wymiarze lokalnym (Wielkopolska) w przyszłości, ze wskazaniem na technologie jakie będą wykorzystywane oraz jaki wpływ będą one miały na życie mieszkańców.

Zgłoszenia konkursowe oraz prace powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW tylko w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl najpóźniej do dnia 9 lutego 2024 r.

Konkurs skierowany jest do szkół uczestniczących w edycji 2024 „Szkoły Wodorowej”. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu z Wodorem w przyszłość

Formularz zgłoszeniowy