Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” – wyniki I etapu oceny merytorycznej

Informujemy, że zakończony został I etap oceny merytorycznej w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024.

Zgodnie z Regulaminem do II etapu oceny merytorycznej zakwalifikowani zostali:

  • w kategorii „Nauka”

Paulina Ratajczyk

– Michał Sulik

– Joanna Szymańska

– Natalia Genstwa

– Mariusz Bąk

– Karolina Dziubata-Smykowska

– Dominika Sieracka

– Łukasz Szał

– Daria Wochal

  • w kategorii „Biznes”

– Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

– PROTE Technologie dla Środowiska sp. z o.o.

– Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt

– HARPO sp. z o.o.

– ENforce Medical Technologies sp. z o.o.

 

Kapitułę Konkursu stanowią:

Przewodniczący Kapituły Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Celichowski – Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka – Prorektor ds. Nauki Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Marcin Murawski – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Świtoński – Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

dr hab. Anna Lewandowska prof. UEP – Pełnomocnik Rektora ds. Ekologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Marta Dzikowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Jerzy Lechnerowski – Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

dr inż. Zenon Kierczyński – Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

Wojciech Stramski – Członek Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka – Dyrektor Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Beata Joanna Łozińska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu