Konferencja nt. wspierania innowacyjności przez fundusze unijne w Polsce

Zapraszamy na konferencję nt. wspierania innowacyjności  przez fundusze unijne w Polsce organizowaną prze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności (wraz z prezentacją najciekawszych osiągnięć), a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania  innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną m.in. przedsiębiorcy, naukowcy, wynalazcy, popularyzatorzy nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej. Konferencja odbędzie się w Warszawie dnia 21 stycznia 2019 r.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Krajową Jednostką Ewaluacyjną na adres email: ewaluacja@miir.gov.pl