Komisja Europejska wprowadza mechanizm pilotażowy dla rynku wodoru

Komisja Europejska inauguruje pięcioletni mechanizm pilotażowy, aby przyspieszyć inwestycje na rynku wodoru w ramach pakietu dotyczącego gazów zdekarbonizowanych. Nowa inicjatywa, będąca częścią Europejskiego Banku Wodoru, ma poprawić zrozumienie rynku i usprawnić współpracę między dostawcami a odbiorcami.

Komisja podejmuje dalsze kroki w celu wsparcia rozwoju europejskiego rynku wodoru poprzez rozpoczęcie prac nad mechanizmem pilotażowym. Nowy mechanizm został utworzony w ramach niedawno przyjętego pakietu dotyczącego gazów zdekarbonizowanych i wodoru i ma na celu przyspieszenie inwestycji poprzez zapewnienie jaśniejszego obrazu sytuacji rynkowej zarówno odbiorców, jak i dostawców oraz ułatwienie kontaktów między nimi. Będzie on działał przez pięć lat i będzie częścią Europejskiego Banku Wodoru.

Pilotażowy mechanizm wodorowy będzie gromadził, przetwarzał i zapewniał dostęp do informacji na temat popytu i podaży wodoru odnawialnego, niskoemisyjnego i pochodnych, umożliwiając europejskim odbiorcom dopasowanie zarówno do europejskich, jak i zagranicznych dostawców. Komisja będzie gromadzić i przetwarzać dane rynkowe dotyczące rozwoju przepływów i cen wodoru. Rozpoczęto dziś procedurę udzielania zamówień publicznych, aby znaleźć dostawcę usług, który opracowałby platformę informatyczną do obsługi mechanizmu pilotażowego. Komisja planuje podpisać umowę do końca bieżącego roku, tak aby mogła rozpocząć działalność do połowy 2025 r.

W Europie trwają już prace nad pierwszymi wielkoskalowymi elektrolizerami i podpisano pierwsze umowy odbioru. Poprawa widoczności popytu między dostawcami a konsumentami pomoże przyspieszyć ostateczne decyzje inwestycyjne w Europie i przyczyni się do zawarcia umów odbioru. Wodór odegra ważną rolę w osiąganiu celów Zielonego Ładu, stopniowym wycofywaniu rosyjskich paliw kopalnych oraz wspieraniu dekarbonizacji i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Pilotażowy mechanizm wodorowy stanowi część trwających prac Komisji nad utworzeniem europejskiej platformy wieloproduktowej na rzecz wspólnego zakupu towarów strategicznych, która w przyszłości mogłaby obejmować towary takie jak surowce strategiczne.

Szczegółowe informacje w materiale przygotowanym przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli: https://wielkopolska.eu/178-slider/5192-komisja-europejska-wprowadza-mechanizm-pilotazowy-dla-rynku-wodoru