Opis Laureatów Konkursu

Kategoria „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski”:

 • DORA METAL Sp. z o. o.

Projekt: Komora do dezynfekcji Ozone Cleaner

IS: Wnętrza Przyszłości

Miejscowość: Czarnków

https://www.dora-metal.pl/

Grupa DORA METAL działa w branży gastronomicznej, zajmuje się projektowaniem
i produkcją profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA. Firma podczas pandemii poszerzyła ofertę dla całej linii ,,Higiena i Bezpieczeństwo”.

Przedmiotem wniosku jest komora dezynfekująca oparta na cząsteczkach ozonu
w technologii Ozone – Cleaner. Technika ta polega na odpowiednim dawkowaniu cząstek O3 oraz na wymuszonym przepływie powietrza wewnątrz szafy wytwarzając efekt tzw. „prysznicu ozonowego”. Efekt ten powoduje wnikanie aktywnych cząstek ozonu do wszystkich zakamarków umieszczonych w szafie przedmiotów, co zapewnia maksymalny
i prawidłowy skutek dezynfekcji. Szafa przeznaczona jest do dezynfekcji wszelkiego rodzaju wirusów, bakterii, zarodków oraz roztoczy ze wszelkiego rodzaju odzieży, narzędzi, sprzętu itp. Odpowiednio dobrane parametry ozonu oraz czas jego aktywnego działania
i neutralizacji zapewnia skuteczność procesu gwarantując, że po otworzeniu szafy poziom ozonu będzie minimalny. Komora znajdzie zastosowanie w różnych obiektach użytkowych. Komora przeszła testy potwierdzające jej wysoką skuteczność dezynfekującą na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Chemii Organicznej i Medycznej. Testy wykazały, że już po 10 minutach osiągamy skuteczność dezynfekującą na poziomie 99,9%.

 • Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

Projekt: Uniwersalna wyparka do mas karmelarskich cukrowych i bezcukrowych

IS: Przemysł jutra

Miejscowość: Pleszew

http://spomasz-pleszew.pl/

Firma produkuje maszyny i urządzenia ze stali szlachetnej do przemysłu spożywczego, piwowarskiego, owocowo-warzywnego, farmaceutycznego i chemicznego, które eksportuje. Firma posiada własne laboratorium badawczo – rozwojowe.

Wyparka przeznaczona jest do wytwarzania mas karmelarskich bezcukrowych, na bazie izomaltu, cukrowych mlecznych, cukrowych bezmlecznych oraz cukrowych mlecznych tłuszczowych. Uniwersalna wyparka CWA43 to urządzenie innowacyjne – elastyczność asortymentowa pozwala na gotowanie wszystkich mas karmelarskich i wzbogacanie ich
o szerokie spektrum dodatków (witaminy, olejki, wyciągi ziołowe, dodatki stałe itp.). Dzięki zastosowaniu ciągłego pomiaru stopnia zagęszczenia masy, który pozwoli na zakończenie procesu po osiągnięciu odpowiedniej zwartości suchej masy wytwarzana masa jest powtarzalna w zakresie smaku, barwy i konsystencji. Dozowanie dodatków w trybie automatycznym i z wysoką precyzją w określonych punktach temperaturowych lub zależnie od osiągniętej zawartości suchej masy pozwalającej na równomierne wymieszanie masy oraz minimalizację obszarów nadmiernej stagnacji. Urządzenie wyposażone jest w grzane mieszadło oraz system automatycznego szukania punktu wrzenia. Produkt umożliwia zmniejszenie energochłonności procesu o ok. 10 .%

Urządzenie posiada zgłoszenie patentowe.

 • GENXONE S. A.

Projekt: NANOBIOME – polskie badania mikrobiomu jelitowego

IS: Nowoczesne technologie medyczne

Miejscowość: Złotniki

https://genxone.eu/

www.nanobiome.pl 

Firma działająca w branży biotechnologicznej. Spółka specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej.

NANOBIOME to badanie mikrobioty jelitowej człowieka oparte o nowatorską technologię sekwencjonowania nanoporowego. Służy to identyfikacji taksonów bakteryjnych i profilowaniu zbiorowiska drobnoustrojów obecnych w próbce kału pacjenta. Uzyskany wynik stanowi obraz reprezentujący zróżnicowanie mikrobioty jelitowej badanego w odniesieniu do danych referencyjnych opracowanych w oparciu o próbę zdrowych Polaków. Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie obszernych baz danych, których analiza pozwoli spojrzeć na problematykę mikrobiomu jelitowego
w szerokiej perspektywie, tworząc tym samym niezawodne narzędzie ułatwiające pracę branży medycznej – gastroenterologom czy też specjalistom z zakresu żywienia. Takie informacje zebrane w jednym miejscu pomogą określić związek między konkretnymi jednostkami chorobowymi a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym. Usługa dedykowana jest zarówno dla specjalistów, jaki i dla indywidualnych pacjentów. Nanobiome to pierwsze autorskie rozwiązanie opracowane przez specjalistów firmy, które jest dostępne komercyjnie, przez co zwiększa dostęp do badań genetycznych. W ramach usługi klient otrzymuje zestaw pobraniowy i transportowy, dodatkowo wypełnia ankietę online dotycząca stylu życia itp. W wyniku badania otrzymujemy dedykowany wykaz zaleceń oraz procentowy wykaz poszczególnych bakterii, indeks bioróżnorodności oraz udział wyselekcjonowanych grup bakteryjnych spełniających istotne funkcje dla organizmu.

Kategoria „H2 Wielkopolska”:

 1. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.

Projekt: Pojazdy szynowe

Miejscowość: Poznań

https://fpspoznan.pl/ 

Spółka od wielu lat jest krajowym producentem pojazdów szynowych.  Produkty oparte
o nowoczesne rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno przewoźnika,
jak i pasażera. Firmę wyróżnia wykwalifikowany zespół projektantów, konstruktorów
i technologów.

Przedmiotem projektu jest zastąpienie silnika spalinowego wodorowym układem zasilania w dwusysetemowym (spalinowo – elektrycznym) pojeździe szynowym produkowanym
w Fabryce Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Pojazd ten będzie pierwszym w Polsce zeroemisyjnym pojazdem szynowym, który zastąpi pojazdy spalinowe, dotychczas eksploatowane na liniach niezelektryfikowanych. Poziom gotowości technologicznej – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy – uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych. Produkt będzie miał istotny wpływ na stan środowiska. Zastąpienie napędu wodorowym układem pozwoli na całkowitą redukcję emisji spalin oraz likwidację emisji tlenku azotu i węglowodorów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatku energetycznego. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli także na redukcję emisji hałasu znacząco podnosząc komfort pasażerów oraz osób przebywających w bliskim sąsiedztwie.

 1. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. jest członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 

Ogłoszenie Laureatów Konkursu

Departament Gospodarki UMWW uprzejmie informuje, że Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostały następujące podmioty gospodarcze: DORA METAL Sp. z o. o. z Czarnkowa, Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A, GENXONE S. A. ze Złotnik oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. z Poznania.  

– Trzeba zabiegać o to, by naukowcy współpracowali z przedsiębiorcami – mówi Marszałek Marek Woźniak. – Nasz region stawia na innowacyjność – jej wzrost jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski. Jednak zwiększenie innowacyjności to zadanie nie tylko dla naukowców, ale także dla samorządów.  Zdecydowanie będziemy wspierać przedsięwzięcia z obszaru innowacji i gospodarki 4.0., ponieważ Wielkopolska jest dobrze przygotowana i zdolna do nawiązania rywalizacji w tych obszarach.

Potwierdzeniem tych słów jest właśnie zainicjowany  już w 2007 r. marszałkowski Konkurs „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”, w którym Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie tylko nagradza, ale przede wszystkim wspiera innowacyjne projekty i ich twórców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Nagrodzone w obecnej edycji produkty i usługi stanowią konkurencyjną ofertę, która ma sprostać wyzwaniom rynku i oczekiwaniom klientów. Wyróżniają się one także potencjałem rozwojowym. Kapituła doceniła również niezbędną siłę w prowadzeniu działalności gospodarczej w skomplikowanych warunkach naznaczonych piętnem pandemii Covid-19.

– Gospodarka na całym świecie ucierpiała podczas pandemii, jednak pomimo tak trudnego czasu, wielkopolscy przedsiębiorcy pracują nieprzerwanie nad nowymi rozwiązaniami. Kreatywność i innowacyjność są teraz w cenie, jak nigdy dotąd. Wszystkie podmioty gospodarcze, które zgłosiły swoje produkty lub usługi w tegorocznej edycji Konkursu, zasługują na wielkie uznanie. Cztery zwycięskie firmy zaprezentowały projekty, które pozwalają na zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki w trudnym okresie pandemicznym. Wierzę, że wyróżnienie w Konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” pozwoli laureatom konkursu wzmacniać swoje biznesy i będzie jeszcze większą mobilizacją do rozwoju – podkreślił Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Kapituły Konkursu.

W kategorii: „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” nagrody otrzymają:

 • DORA METAL Sp. z o. o. z Czarnkowa za komorę dezynfekującą, której działanie opiera się na cząsteczkach ozonu w technologii Ozone-Cleaner;
 • Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. skonstruowała uniwersalną wyparkę do mas karmelarskich cukrowych i bezcukrowych;
 • GENXONE S. A. ze Złotnik za NANOBIOME – polskie badania mikrobiomu jelitowego.

Natomiast w kategorii „H2 Wielkopolska” wygrał H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. z Poznania za pojazdy szynowe, w których silnik spalinowy został zastąpiony wodorowym układem zasilania.

Celem Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest promocja regionalnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach konkursowych. W projekcie nagradzane są produkty/usługi/technologie w dwóch kategoriach – obejmującej innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji województwa, a także działań opartych na zastosowaniu wodoru. Konkurs adresowany jest do podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w województwie wielkopolskim. Nagroda ma stanowić wyróżnienie dla przedsiębiorstw, które stworzyły nowatorskie rozwiązania i wdrożyły je w praktyce.

W ramach tegorocznego konkursu, jego XIV edycji, wpłynęło 12 wniosków w kategorii: „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” oraz 3 wnioski w kategorii: „H₂ Wielkopolska”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po zapoznaniu się z informacją o rekomendowanych wnioskach, wyłonił zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a także statuetkę i dyplom.

Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek laureatom konkursu zaplanowano na pierwszą połowę 2022 roku.

 

Wyniki II etapu oceny merytorycznej

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podczas posiedzenia on-line w dniu 13 grudnia br. zakwalifikowała do III etapu oceny merytorycznej projekty następujących podmiotów gospodarczych:

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. GENXONE S. A.
 2. DORA METAL Sp. z o. o.
 3. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.
 4. STEICO CEE Sp. z o. o.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.

Wyniki I etapu oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2021) oceniła w ramach I etapu oceny merytorycznej 15 wniosków konkursowych, które przeszły ocenę formalną. 12 spośród poddanych ocenie wniosków mieści się w kategorii konkursowej „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”, w tym:

 • 2 wnioski w obszarze IS „ Rozwój oparty na ICT”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „ Przemysł jutra”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Wnętrza przyszłości”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „ Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

3 kolejne wnioski złożone zostały w kategorii konkursowej „H2 Wielkopolska”.

Zgodnie z § 11.2 a) Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2021) do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 11 kandydatów (w kolejności uzyskania punktów):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. NGK Pharma Sp. z o. o.
 2. GENXONE S. A.
 3. ROB-TECH Sp. z o. o.
 4. Veolia Energia Poznań S. A.
 5. Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o.
 6. DORA METAL Sp. z o. o.
 7. STEICO CEE Sp. z o. o.
 8. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
 2. HHO-Power inż. Damian Michalak
 3. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o. o.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” do 30 listopada 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które chciałyby wypromować swoje nowoczesne produkty lub usługi mogą składać wnioski w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski a także działań opartych na zastosowaniu wodoru. Więcej informacji na stronie internetowej www.iw.org.pl. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości co najmniej 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie dokumentacji (wniosek wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku) i przesłanie na adres poczty drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Gospodarki: tel. 61 626 62 40, email: drg.sekretariat@umww.pl.

Zapraszamy do udziału!

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” do 30 listopada 2021 r.

Przedsiębiorstwa, które chciałyby wypromować swoje nowoczesne produkty lub usługi mogą składać wnioski w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski a także działań opartych na zastosowaniu wodoru. Więcej informacji na stronie internetowej www.iw.org.pl. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości co najmniej 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie dokumentacji (wniosek wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku) i przesłanie na adres poczty drg.sekretariat@umww.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Gospodarki: tel. 61 626 62 40, email: drg.sekretariat@umww.pl.

Zapraszamy do udziału!