Dzień informacyjny online – Międzyregionalny Instrument Innowacji (I3)

Departament Gospodarki UMWW zaprasza do udziału w seminarium internetowym odbywającym się 9 grudnia br., którego tematem będzie funkcjonowanie Międzyregionalnego Programu Prac dotyczących Inwestycji w Innowacje (I3) w 2021-2022.  Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencje Wykonawczą MŚP (EISMEA).

Program prac I3 ma na celu promowanie innowacji poprzez inteligentną specjalizację i współpracę międzyregionalną. Instrument I3 służy wspieraniu silniejszej współpracy międzyregionalnej w zakresie inwestycji i tworzy trwałe połączenia poprzez łączenie regionalnych ekosystemów we wspólnych obszarach inteligentnej specjalizacji, które są niezbędne do przyspieszenia wprowadzania wyników badań na rynek i stymulowania innowacji. Łącząc oddolne podejście strategii inteligentnej specjalizacji ze wsparciem inwestycyjnym w kluczowych europejskich priorytetach – konkretnie zielonej i cyfrowej transformacji oraz inteligentnej produkcji – instrument ukierunkowany jest na inwestycje mające na celu przyspieszenie wprowadzania na rynek i zwiększania skali w zakresie wysokich poziomów gotowości technologicznej.


Nabory organizowane są w dwóch obszarach:

Obszar 1 – Wsparcie finansowe i doradcze inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne. Jest on ukierunkowany na partnerstwa, aby pomóc im przyspieszyć wprowadzanie na rynek i zwiększanie skali innowacyjnych rozwiązań we wspólnych priorytetowych obszarach inteligentnej specjalizacji, a także rozwijać portfolio projektów inwestycyjnych.

Obszar 2a – Wsparcie finansowe i doradcze rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych.Koncentruje się on na zwiększeniu zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w słabiej rozwiniętych regionach do udziału w globalnych łańcuchach wartości, a także zdolności do uczestniczenia w partnerstwach z innymi regionami.

Terminy nadsyłania wniosków

Nabory są otwarte, a ostateczny termin nadsyłania wniosków to:

ROK 2022: 1 lutego 2022 r. dla obu komponentów (1 i 2a), całkowity budżet dla obu komponentów: 75 800 571 EUR

ROK 2022: 18 października 2022 r. dla obu komponentów (1 i 2a), łączny budżet dla obu komponentów: 69 660 725 EUR

Agenda spotkania 9 grudnia 2021

09:30 Wprowadzenie, DG REGIO & EISMEA

09: 45 I3 Program Pracy, DG REGIO

09:50 Wezwanie w ramach części 1 + Q&A, EISMEA

10:30 Wezwanie w ramach wątku 2a + Q&A, EISMEA

11:10 Szczegółowa tabela budżetowa, ESIMEA

11:30 Program wsparcia finansowego dla stron trzecich, EISMEA

11:45 Jak przedstawić dobrą propozycję, EISMEA

12:00 Sesja zamykająca

Rejestracja możliwa do 08.12.2021 pod poniższym adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/I3_InfoDay2021_