Doradztwo wodorowe w toku

Z dniem 5 lipca minął termin nadsyłania zgłoszeń w naborze zasadniczym do usługi darmowego doradztwa w projekcie Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska. Wpłynęło 22 formalnych zgłoszeń do udziału w projekcie. Łącznie do usługi doradztwa zostanie zakwalifikowanych 15 firm. Nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy uda się wyłonić 15 podmiotów spośród nadesłanych zgłoszeń. Nie jest wykluczony nabór uzupełniający, dlatego zachęcamy do zgłaszania się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.audytwodorowy.pl. Wyniki naboru zasadniczego, jak i decyzja o naborze uzupełniającym powinny zostać opublikowane do końca lipca. 

Prezentujemy procentowy udział zgłoszeń ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, lokalizację, oraz rodzaj prowadzonej działalności: