7 nowych państw w programie Interreg Europa – spotkanie informacyjne

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o spotkaniu organizowanym przez Interreg Europa, ws. możliwości współpracy z 7 nowymi państwami programu.

W 2023 roku do państw uczestniczących w programie Interreg Europa (UE-27, Norwegia, Szwajcaria), dołączyło siedem nowych:

– Albania,
– Bośnia i Hercegowina,
– Mołdawia,
– Czarnogóra,
– Macedonia Północna,
– Serbia,
– Ukraina.

Wspólny Sekretariat zaprasza 21 lutego 2024 roku na wydarzenie online, w trakcie którego zostaną przedstawione możliwości współpracy z partnerami z 7 nowych krajów.

Rejestracja: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/interreg-europe-welcoming-the-new-countries

Spotkanie (w j. angielskim) jest organizowane w kontekście trzeciego naboru wniosków, planowanego w terminie 20 marca – 7 czerwca 2024 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich celach szczegółowych programu – projekty będą mogły dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Informacje o 3. naborze będą publikowane na stronie programu:  https://www.interregeurope.eu/. Informacje po polsku, w tym robocze tłumaczenia dokumentów, Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa opublikuje na stronie www.ewt.gov.pl.  

Informacje o programie w j. polskim: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs: „STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR”

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, promocja postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości studentów wielkopolskich uczelni wyższych dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie przez zespoły projektowe, tworzone przez od 2 do 5 studentów, nowatorskiego projektu na wykorzystanie technologii wodorowej we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz prezentacje powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r.

WAŻNE! W przypadku przesłania wniosku konkursowego wyłącznie na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl zawierającego formularz zgłoszeniowy, nieopatrzony podpisami kwalifikowanymi wszystkich członków (np. skan) oraz prezentację projektu, zespół projektowy jest zobowiązany dostarczyć pocztą tradycyjną oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres Urzędu.

Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie:

Regulamin STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs „Z wodorem w przyszłość”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „Z wodorem w przyszłość”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w wymiarze lokalnym (Wielkopolska) w przyszłości, ze wskazaniem na technologie jakie będą wykorzystywane oraz jaki wpływ będą one miały na życie mieszkańców.

Zgłoszenia konkursowe oraz prace powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW tylko w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl najpóźniej do dnia 9 lutego 2024 r.

Konkurs skierowany jest do szkół uczestniczących w edycji 2024 „Szkoły Wodorowej”. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu z Wodorem w przyszłość

Formularz zgłoszeniowy

Nowy nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia zostanie uruchomiony nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

W związku z powyższym Krajowy Punkt Kontaktowy programu (MFiPR) zaprasza do udziału
w seminarium informacyjnym on-line, o zasadach trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (8 luty br.)

Przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu oraz Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią zakres, harmonogram i zasady trzeciego naboru wniosków. Uczestnicy spotkania zainteresowani złożeniem wniosku w naborze dowiedzą się między innymi jaki jest zakres tematyczny projektów,
jak skonstruować budżet i jakich błędów nie popełniać w aplikacji.

Szczegóły wydarzenia prowadzonego w języku polskim i rejestracja są dostępne TUTAJ

Wspólny Sekretariat Programu, zaprasza natomiast na webinaria dla wnioskodawców, prowadzone          w języku angielskim:

 • 17 stycznia br. seminarium dotyczące zakresu tematycznego naboru (drugi termin spotkania 21 luty) REJESTRACJA
 • 24 i 25 stycznia br. spotkania z cyklu „Jak przygotować projekt dobrej jakości” (drugi termin spotkań 28 i 29 luty) REJESTRACJA

Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego

5 grudnia odbyło się spotkanie on-line Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji, na które zaproszono również przedstawicieli Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Tematem przewodnim spotkania była działalność wynalazcza w Wielkopolsce. W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie Grup Roboczych IS w Procesie przedsiębiorczego odkrywania, w tym wypracowywaniu właściwej ścieżki prowadzenia polityki proinnowacyjnej dla Wielkopolski.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki raportu pn. „Analiza działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018 – 2022”, opracowanego przez firmę Innoreg Sp. z o.o. na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji w strukturze Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pan Maciej Piotrowski, współautor raportu, przedstawił znaczenie wynalazków dla rozwoju gospodarczego oraz wskazał jakie są możliwości ochrony prawnej i konsekwencje dla przedsiębiorców. W omawianym raporcie przedstawiono aktywność podmiotów z Wielkopolski w 4 kategoriach: wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i prawa ochronnego oraz powiązanie z obszarami Inteligentnych Specjalizacji naszego regionu.

W dalszej części spotkania zaproszeni eksperci podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia. Jako pierwsza wystąpiła przedstawicielka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pani Monika Bielska, Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, która przybliżyła temat ochrony wynalazków w systemie krajowym. Następnie Pan Bartłomiej Fijałkowski, Rzecznik patentowy współpracujący z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił bariery i obawy związane ze zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego przez firmy, uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo – badawcze, na podstawie przeprowadzonych badań. Ciekawe studium przypadku, na podstawie rozwiązania GlaucomAI i jego ochrony patentowej na terenie Europy, USA i Japonii przedstawił Pan Mirosław Czyrnek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz Prezes Zarządu TechInnowacje Sp. z o.o. Spotkanie zakończyło wystąpienie projektantki wzorów przemysłowych, wykładowczyni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – Pani Joanny Leciejewskiej, która opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych ze wspólnym projektowaniem wzoru przemysłowego z osobami z dysfunkcją wzroku.

Raport pn. „Analiza działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018 – 2022” został opublikowany pod poniższym linkiem:

http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2023/12/Raport-z-Analizy-dzialalnosci-wynalazczej-w-Wielkopolsce-w-latach-2018-2022.pdf

Województwo Wielkopolskie wystawcą na największym corocznym wydarzeniu poświęconym wodorowi w Europie – Europejski Tydzień Wodoru 2023

W dniach 20-24 listopada w Brukseli miało miejsce największe coroczne wydarzenie poświęcone wodorowi w Europie, którego współorganizatorami są: Komisja Europejska, stowarzyszenie Hydrogen Europe oraz Partnerstwo na Rzecz Czystego Wodoru. Europejski Tydzień Wodoru 2023 zgromadził ponad 8000 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w ponad 25 sesjach, w ramach konferencji politycznej i forum wysokiego szczebla, forum B2B oraz nawiązać współpracę w trakcie spotkań networkingowych m.in. z podmiotami, które swoją obecność na wydarzeniu zaznaczyły wystawieniem stoisk. Na terenie brukselskiego EXPO zostały zaprezentowane najnowsze technologie wodorowe, elektrolizery i ogniwa paliwowe, a także aplikacje takie jak ciężarówki, samoloty, autobusy i samochody. Wydarzenie zgromadziło decydentów i zainteresowane strony związane z wodorem w celu omówienia najnowszych osiągnięć, wyzwań i możliwości w tym sektorze.

Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski, na zorganizowanych spotkaniach, rozmawiał m.in. z dr Tudor Constantinescu, Głównym Doradcą Dyrektora Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej oraz Jorgo Chatzimarkakis, Dyrektorem Generalnym Hydrogen Europe o działaniach, jakie podejmujemy w Wielkopolsce w obszarze gospodarki wodorowej.  Spotkał się również m.in. z przedstawicielami inicjatywy Baltic Sea Region Hydrogen Council, a także uczestniczył w spotkaniu networkingowym w siedzibie NCBR w Brukseli. Województwo Wielkopolskie jako jedyny polski region znalazło się wśród 207 wystawców
i współwystawców reprezentujących firmy, instytucje naukowe, władze krajowe, regionalne, projekty energetyczne.

Miało miejsce również robocze spotkanie wyłonionych w konkursie Instytucji Zarządzających do otrzymania pomocy technicznej w celu stworzenia synergii z Partnerstwem na Rzecz Czystego Wodoru. Wielkopolska jest jedynym regionem z Polski, który otrzymał możliwość skorzystania ze wsparcia.

Nasz region jest w trakcie procedury przystąpienie do Hydrogen Europe – najbardziej reprezentatywnej sieci wodoru i ogniw paliwowych w Europie liczącej ponad 500 członków, w tym ponad 38 europejskich regionów. Będziemy pierwszym regionem z Polski reprezentującym wielkopolskich interesariuszy w tym ważnym europejskim gremium.

Europejski Tydzień Wodoru 2023 w liczbach:

Zwiedzający: ponad 8000

Wystawcy i współwystawcy: 207

Hale wystawiennicze: 2

Polskie stoiska: 3

Polscy wystawcy i współwystawcy: 7

Sesje: ponad 25

Prelegenci: ponad 200

Reprezentowane kraje: 26

Następujące kraje miały swoje stoisko na Europejskim Tygodniu Wodoru: Szwajcaria, Belgia, USA, Niderlandy, Hiszpania, Norwegia, Polska, Francja, Niemcy, Dania, W. Brytania, Włochy, Japonia, Szwecja, Zach. Macedonia, Brazylia, Grecja, Czechy, Austria, Finlandia, Południowa Korea, Luksemburg, Węgry, Portugalia, RPA, Kanada

 Agenda forum wysokiego szczebla objęła min. takie kwestie jak:

 • Magazynowanie czystego wodoru w Europie
 • Bank wodoru
 • Zwiększanie skali produkcji elektrolizerów
 • Zapewnienie odpornego łańcucha dostaw wodoru w UE poprzez plan przemysłowy Zielonego Ładu
 • Rola wodoru w dekarbonizacji transportu drogowego
 • Wyzwanie związane z importem wodoru: strategiczna rola portów UE
 • Budowa i zwiększanie skali dolin wodorowych w Europie

Forum B2B poświęcone było m.in.:

 • Regulacjom, kodeksom i standardom: Przewodnik po handlu wodorem
 • Finansowaniu globalnego ekosystemu wodorowego
 • Skroplony wodór: niewykorzystany potencjał?
 • Pochodne i nośniki wodoru
 • Wodór dla budynków i ciepłownictwo przemysłowe
 • Ścieżki produkcji wodoru (elektroliza w wysokiej temperaturze, piroliza biomasy i metanu)

 

Konferencja Programu Interreg – Katowice 21.11.2023

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uprzejmie zaprasza na konferencję Lokalne wyzwania, międzynarodowe rozwiązania. Programy INTERREG zapraszają do współpracy, która odbędzie się
21 listopada br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Spotkanie, przeprowadzone zostanie stacjonarnie
w języku polskim i nie będzie transmitowane online.

W 2024 roku odbędą się kolejne nabory wniosków w wielostronnych programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa i Interreg Region Morza Bałtyckiego.

W trakcie konferencji specjaliści ze Wspólnych Sekretariatów, eksperci reprezentujący polskie instytucje oraz przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych programów (MFiPR) opowiedzą
o efektach projektów, korzyściach ze współpracy międzynarodowej oraz o tym, jak przygotować dobry projekt.    

Program wydarzenia 

Rejestracja : https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/konferencja-inteereg-lokalne-wyzwania-miedzynarodowe-rozwhttp://iw.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Program_21112023_Katowice.pdfiazania/

 

Unieważnienie konkursu „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

28 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Uchwały NR 7115/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Poznaj cross-border.pl – platformę Krajowej Izby Gospodarczej o e-eksporcie

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) uruchomiła platformę poświęconą tematyce e-eksportu –
cross-border.eu – pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcony tematyce międzynarodowej sprzedaży przez Internet (e-commerce), zawierający kompleksową bazę wiedzy o zagranicznym e-handlu.

Portal cross-border.pl dostarcza przedsiębiorcom MŚP praktyczne know-how na temat kolejnych etapów wdrażania sprzedaży eksportowej w kanałach online, tj. od przygotowania do eksportu, przez opracowanie strategii i dobór kanałów sprzedaży (m.in. poprzez platformy sprzedaży marketplace),
po działania marketingowe. Wśród przydatnych narzędzi dostępnych na portalu są m.in. audyt gotowości do rozpoczęcia e-eksportu oraz pierwsza w Polsce wyszukiwarka europejskich platform marketplace.

W portalu prezentowane są także karty zagranicznych rynków, stworzone na podstawie najważniejszych wskaźników gospodarczych oraz e-commerce. Dostępne są także ważne
z perspektywy e-sprzedawców dane o zagranicznych rynkach, w tym m.in. o popularnych metodach płatności i dostaw, preferencjach i nawykach zakupowych lokalnych konsumentów, czy też przegląd branż cieszących się powodzeniem w e-commerce.

Celem projektu jest stworzenie pomostu między polskimi MŚP, które decydując się na sprzedaż zagraniczną, poszukują wsparcia sprzedażowego, marketingowego, procesowego czy merytorycznego, a firmami B2B, które świadczą takie usługi, m.in. w zakresie logistyki, obsługi sprzedaży, strategii czy marketingu. Portal cross-border.pl jest systematycznie aktualizowany o nowe informacje, artykuły oraz kontakty do firm.

Więcej informacji na stronie: cross-border.pl oraz na profilu LinkedIn: cross-border.pl

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Rekompensaty za straty! Nowy Typ Programu Re_Open UK

Departament Gospodarki informuje o możliwości dofinansowania dla firm z sektora TSL
w związku z nowym typem projektu w Programie Re_Open UK.

O dofinansowanie mogą starać się firmy, które dostarczały towary na teren UK na zlecenie firm z Polski bądź innego kraju.

Program Re_Open pomaga polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami brexitu. Przedsiębiorcy mogą wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych, zdywersyfikować działalność poprzez nowe inwestycje, czy też przystosować się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią, dzięki szkoleniom i doradztwu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (ŁSSE), która pełni funkcję podmiotu zarządzającego odpowiada za wdrożenie rezerwy, z której korzystają przedsiębiorcy, zgodnie z Programem Re_Open UK.

ŁSSE organizuje m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które odbywają się
w poszczególnych makroregionach stacjonarnie oraz on-line. Szczegółowe informacje na temat Programu Re_Open UK znajdują się na stronie internetowej: www.reopen.biz

Więcej informacji pod numerem telefonu Infolinia: 42 275 50 89 a także e-mail: info@reopen.biz

Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

17 maja 2023 r. podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, podobnie jak rok temu, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, witając przybyłych podkreślił, że czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe, bowiem celem H2POLAND, podobnie jak Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, jest prezentacja stanu wiedzy i rozwiązań na świecie w zakresie całego łańcucha gospodarki wodorowej. Cieszy zainteresowanie tematyką wodorową coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców, naukowców, samorządowców. Nasza wodorowa rodzina liczyła w maju ubiegłego roku 107 osób, dzisiaj jest nas 142. Najliczniejszą grupę wodorowych entuzjastów stanowią członkowie Panelu Biznesu – 78 osób, następnie przedstawiciele nauki – 25 osób, w Panelu Obywatelskim pracują 24 osoby, a 15 członków wchodzi w skład Panelu Liderów Samorządowych.
Podsumowując w wielkim skrócie ubiegły rok, a także minione miesiące tego roku, na szczególną uwagę zasługują działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego służące budowie sieci współpracy z zagranicznymi podmiotami, których wiedza i doświadczenie są istotne w tworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej, takie jak: stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w Hanowerze, stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach International Hydrogen & Fuel Cell Expo w Tokio, wizyta studyjna
z udziałem przedstawicieli wielkopolskiego biznesu do Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w Manchester Fuel Cell Innovation Centre, działającej w ramach Manchester Metropolitan University – jednostce badawczej zajmującej się rozwojem technologii wodorowych ogniw paliwowych we współpracy
z biznesem, wizyta studyjna w Goteborgu w ramach konkursu Edukacja Wodorowa z udziałem nauczycieli Szkoły Wodorowej, przystąpienie do platformy European Hydrogen Valleys S3 Partnership, wizyta w Cottbus i Brukseli, w tym m.in. udział w 2. Polsko-Niemieckim Spotkaniu Energetycznym, konferencji Go Green – Hydrogen Solutions from Poland and Belgium.
Korzystając z okazji Pan Jacek Bogusławski raz jeszcze podziękował za udział w konsultacjach społecznych oraz zgłaszanie cennych wniosków i uwag do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040”, uwzględniającej potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Spotkanie zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej.

Drugi nabór Interreg Europe 2021-2027  – aktualności

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie
w programie Interreg Europa 2021-2027, bez ograniczeń tematycznych, trwa do 9 czerwca 2023 roku.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa uprzejmie przypomina o możliwości skorzystania
z konsultacji indywidualnych ze Wspólnym Sekretariatem, które odbędą się 16 maja 2023 r.
w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-konsultacje-indywidualne-ze-wspolnym-sekretariatem-w-warszawie/

 

W dalszym ciągu można także rejestrować się na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków z udziałem Wspólnego Sekretariatu (będzie tłumaczone na język polski), które odbędzie 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa-16-maja-warszawa/

 

Informacje o programie i naborze po polsku

 

Wspólny Sekretariat Interreg Europa (m.in. ocenia wnioski) prowadzi szkolenia dla zainteresowanych udziałem w projektach w charakterze partnerów i partnerów wiodących. Nagrania z webinariów, sesji pytań i odpowiedzi oraz tutoriale są dostępne na stronie programu Interreg Europa (w języku angielskim).

Możemy posłuchać:

 

Kolejne sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Wspólny Sekretariat w formule online odbędą się:

 

XVII finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

19 kwietnia 2023 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się XVII finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.
W tegorocznej edycji udział wzięło 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących 13 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Do finału zakwalifikowało się 46 uczestników, którzy zmierzyli się z 75 pytaniami z zakresu prawa konsumenckiego. Wyłoniono pięcioro najlepszych. Komisja Konkursowa przyznała również pięć wyróżnień.

W klasyfikacji drużynowej na podium stanęli uczniowie reprezentujący powiat pleszewski.
Olimpiada, organizowana przez Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, na trwałe wpisała się w kalendarz imprez związanych z propagowaniem wiedzy w zakresie praw konsumenckich.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem:

https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=19522

 

X edycja ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2023

Departament Gospodarki informuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023.

Celem konkursu jest promocja i wybór najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw. Do udziału w konkursie zapraszamy wielkopolskich starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Termin zgłaszania ofert do konkursu – 14 kwiecień 2023 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szczegóły dostępne na stronie.  

 

 

Wizyta studyjna nt. przemysłu 4.0 organizowana przez Biuro NCBR w Brukseli

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) organizuje wizytę studyjną w Brukseli
w dn. 11-12 maja br. (w załączeniu agenda wizyty).

Wizyta organizowana jest przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach i naukowcach. Tematem spotkania jest rozwój technologiczny w kontekście przemysłu 4.0. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zarówno europejskie polityki dot. przemysłu 4.0 (m.in. w kontekście Zielonego Ładu czy ekosystemów innowacji) i możliwości finansowania badań i innowacji
z Horyzontu Europa, jak również kluczowe europejskie inicjatywy, stowarzyszenia oraz partnerstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w wydarzeniu, rejestracja otwarta jest do 14 kwietnia br. i odbywa się za pośrednictwem załączonego poniżej formularza, formularz należy odesłać na adres: brussels@ncbr.gov.pl podając w tytule korespondencji: Wizyta studyjna: Przemysł 4.0.

Podmioty z Wielkopolski, które zamierzają się zgłosić do udziału w wizycie, prosimy również
o przesłanie takiej informacji
do Departament Gospodarki UMWW na adres: magdalena.bielazik@umww.pl.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, tłumaczenie nie jest przewidziane.

NCBR pokrywa koszty organizacji wydarzenia, natomiast koszty podróży i zakwaterowania leżą po stronie uczestników. Udział w wydarzeniu daje możliwość otrzymania sprawdzonych informacji, jak również nawiązania i rozwinięcia kontaktów z osobami i podmiotami w Brukseli zajmującymi się polityką wsparcia UE dla Przemysłu 4.0.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki, tel.: 61 626 62 64.