Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, kalendarium webinariów tematycznych styczeń-luty 2022

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki informuje o webinariach tematycznych organizowanych w styczniu i lutym 2022 roku przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Zaproszeni są wszyscy potencjalni beneficjenci zainteresowani udziałem w projektach głównych i małych, które będzie można składać w pierwszych naborach.

Kalendarium spotkań:

12.01.2022 Good quality core and small project (rejestracja do 10.01.2022)

13.01.2022 Financial webinar for core projects’ and small projects’ applicants (rejestracja do 11.01.2022)

18.01.2022 New funding to build innovative societies (repetition) (rejestracja do 16.01.2022)

25.01.2022 New funding to build water-smart societies (repetition) (rejestracja do 23.01.2022)

01.02.2022 New funding to build climate nautral societies (repetition) (rejestracja do 31.01.2022)

08.02.2022 Good quality core and small project (repetition) (rejestracja do 06.02.2022)

09.02.2022 Financial webinar for core projects’ and small projects’ applicants (repetition) (rejestracja do 07.02.2022) 

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na spotkania, na stronie:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/webinaria-tematyczne-w-styczniu-i-lutym-2022-dla-wnioskodawcow-ibsr_2021-2027/

Pracowity rok Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

14 grudnia 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które zwieńczyło pracę Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w mijającym roku. Spotkaniu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący WPW – Pan Jacek Bogusławski.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, posiedzenia Paneli w 2021 roku odbywały się online. Wśród zaproszonych gości – prelegentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, związanych z szeroko pojętą gospodarką wodorową, znaleźli się przedstawiciele nauki, biznesu, instytucji z sektora rządowego. Wśród wielu istotnych tematów poruszanych podczas spotkań dotyczących przede wszystkim szeroko pojętej gospodarki wodorowej, sporo uwagi poświęcono opiniowaniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz opracowaniu założeń do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”. Na uwagę zasługuje także spotkanie wyjazdowe na Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako 2021 w Gdańsku, które odbyło się w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym Coradia iLint.

Podsumowując prace WPW, Przewodniczący Jacek Bogusławski, jako jedną z najbardziej istotnych inicjatyw podjętych w tym roku wymienił podpisanie 5 lipca 2021 roku Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, której sygnatariuszami zostali przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, Prezydenci Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Jak podkreślił Pan Jacek Bogusławski, deklaracja pozwoli wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.
Przedstawiciele WPW wzięli również udział w październiku tego roku w Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie – jednych z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej.

W 2021 roku WPW pozyskała 49 osób i obecnie liczy 96 członków, w tym 44 skupionych w Panelu Biznesu, 19 w Panelu Nauki, 11 w Panelu Liderów Samorządowych oraz 22 w Panelu Obywatelskim.

Podczas spotkania Przewodniczący Jacek Bogusławski zrelacjonował także wyjazd do Szczecina, gdzie trwa remont jachtu s/y Polonus, zwodowanego w 1991 roku dla środowiska żeglarskiego skupionego wokół wielkopolskiego AZS, który z powodu awarii utknął na Antarktydzie. Zakupiony przez Fundację Żegluj z Nami Wielkopolsko ma szansę na odbudowę, w której pomoc zaangażowali się wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnika Poznańska. Zmodernizowany jacht zyskać ma innowacyjne rozwiązania w postaci napędu wodorowego, o których opowiedział Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką PP prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski.

Zgromadzenie Ogólne zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w WPW.

 

 

Konkurs „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – wyniki II etapu oceny merytorycznej

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podczas posiedzenia on-line w dniu 13 grudnia br. zakwalifikowała do III etapu oceny merytorycznej projekty następujących podmiotów gospodarczych:

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. GENXONE S. A.
 2. DORA METAL Sp. z o. o.
 3. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.
 4. STEICO CEE Sp. z o. o.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.

KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

„i-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI” (EDYCJA 2021)

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2021) oceniła w ramach
I etapu oceny merytorycznej 15 wniosków konkursowych, które przeszły ocenę formalną.
12 spośród poddanych ocenie wniosków mieści się w kategorii konkursowej „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”, w tym:

 • 2 wnioski w obszarze IS „ Rozwój oparty na ICT”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „ Przemysł jutra”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Wnętrza przyszłości”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „ Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

3 kolejne wnioski złożone zostały w kategorii konkursowej „H2 Wielkopolska”.

Zgodnie z § 11.2 a) Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2021) do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 11 kandydatów
(w kolejności uzyskania punktów):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. NGK Pharma Sp. z o. o.
 2. GENXONE S. A.
 3. ROB-TECH Sp. z o. o.
 4. Veolia Energia Poznań S. A.
 5. Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o.
 6. DORA METAL Sp. z o. o.
 7. STEICO CEE Sp. z o. o.
 8. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
 2. HHO-Power inż. Damian Michalak
 3. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o. o.

Pierwsze nabory projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – seminarium informacyjne

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  otworzył rejestrację na Seminarium informacyjne na temat pierwszych naborów projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Spotkanie organizowane jest z udziałem pracowników Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Programu.


Program spotkania oraz rejestracja dostępne są pod adresem:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/seminarium-informacyjne-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zapraszamy do rejestracji. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Wielkopolska na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö !

Wielkopolskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö (Szwecja), w dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obecni byli przedstawiciele firmy: Belin Poland Sp. z o.o., „Microfood” S.A., Mipama E.Z. Szafarz Sp. j., Primavika Sp.
z o.o., Semco Sp. z o.o. Nordic Organic Food Fair to największa impreza handlu żywnością i napojami ekologicznymi w regionie skandynawskim. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedziła Pani Joanna Hofman, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zapoznali się z ofertą wielkopolskich firm i udzielili wskazówek w sprawie pozyskania klienta z krajów skandynawskich.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Wielkopolska Na Targach Space Tech Expo Europe w Bremie

W dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. podczas targów Space Tech Expo Europe została zorganizowana wystawa marki WIELKOPOLSKA. Wzięły w niej udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę z obszarów Inteligentnych Specjalizacji, takich jak: „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane Procesy logistyczne” oraz „Rozwój oparty na ICT”. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele firm: DevPark, ITTI, NGK Pharma oraz Politechniki Poznańskiej i Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Space Tech Expo Europe to największe na kontynencie wydarzenie poświęcone łańcuchowi dostaw i inżynierii w zakresie produkcji, projektowania, testowania i usług inżynieryjnych dla statków kosmicznych, podsystemów i komponentów kwalifikujących się do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej. Wystawa i konferencja przyciągają tysiące liderów przemysłu, decydentów, inżynierów i kupujących, którzy spotykają się z producentami w całym łańcuchu dostaw dla komercyjnych, rządowych i wojskowych przestrzeni kosmicznych.

Podczas trwania targów odbyło się szereg spotkań, między innymi z Panią  Kristina Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Andreas Gerber, Dyrektor Międzynarodowy w Bremen Invest, Panem Pawłem Jaworskim, Konsulem Generalnym RP w Hamburgu, Panem Grzegorzem Wrochna, Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, a także przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Niemiec oraz  Województwa Pomorskiego.

Wielkopolskie stoisko cieszyło się również dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Niezwykle istotną częścią 3-dniowych targów były spotkania B2B, które umożliwiły wielkopolskim uczestnikom poszerzenie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Spotkanie inauguracyjne – pierwszy nabór projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o spotkaniu inauguracyjnym na temat pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Wydarzenie online odbędzie się 15 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-1-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/ 

„Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”

W czwartek 4.11.2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”. Wydarzenie podzielono na dwie części. W pierwszej, uczestnicy mieli okazję uczestnictwa w trzech panelach tematycznych. Panelu Biznesu poprowadzonym przez firmę Nexus Consultants, Panelu JST poprowadzonym przez firmę SWECO Polska oraz Panelu Nauki poprowadzonym przez Meet Hydrogen i dr hab. inż. Roberta Szulca. Drugą część konferencji otworzył swoim wystąpieniem Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Zapewnił, że kluczowym nurtem wykorzystania wodoru będzie transport zbiorowy i podkreślił rolę odnawialnych źródeł energii w produkcji wodoru. Następnie Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, wskazał na wodór jako szansę na dekarbonizację gospodarki i zaznaczył, że zwiększenie wykorzystania wodoru wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto pozostałą część konferencji wypełniły wystąpienia Pani Ewy Mazur z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Żanny Białek z NFOŚiGW oraz Pani Ewy Kocińskiej-Lange, Dyrektor Oddziału NCBiR w Brukseli.

Podczas konferencji poruszono wiele tematów takich jak: rozwiązania niskoemisyjne dla samorządu, edukacja młodzieży szkolnej, rozwój biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, idea Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rola dolin wodorowych oraz krajowe i europejskie finansowanie projektów wodorowych. Pani Ewa Mazur ogłosiła w trakcie swojego wystąpienia przyjęcie przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Wodorowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.

W trakcie Panelu Biznesu, w obecności Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, doszło do podpisania porozumienia o współpracy firm Simpax i HHO Power, które korzystają z doradztwa wodorowego w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia była możliwość zobaczenia przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego samochodów zasilanych wodorem – Toyota Mirai II i Hyundai Nexo dostarczone przez Grupę Polsat oraz Toyotę.

Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Inwestowanie w Angoli

W dniu 29 października 2021 roku w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa z Panem Antonio Fernando Claver Pitra, I Sekretarzem, Kierownikiem Sekcji Handlu Ambasady Angoli w Warszawie. Ponadto uczestnikami byli wielkopolscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami biznesowymi w Angoli, a także przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomniano historię współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Prowincją Huila, która rozpoczęła się w 2016 roku i zaowocowała podpisaniem Listu Intencyjnego, wspierającego współpracę w dziedzinach gospodarczej, technicznej, rolniczej, ochrony środowiska, naukowej oraz społeczno-kulturalnej. Pan Claver Pitra przedstawił możliwości inwestycyjne w swoim kraju, zachęty ze strony Rządu, a także odpowiedział na pytania dotyczące bezpośrednich kontaktów handlowych.

Pan Sekretarz podkreślił, iż Ambasada Republiki Angoli w Warszawie, a w szczególności on osobiście, pozostają do dyspozycji i będą wspierać wielkopolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane nawiązaniem współpracy handlowej oraz inwestycyjnej.

Webinarium „Doing Business in Moldova”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego Północ Republiki Mołdawii webinarium pn. „Doing Business in Moldova”.

Konferencja online odbędzie się 17 listopada 2021 r. w godzinach 11:00 – 13:30.

Udział jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WFR.

Link do spotkania zostanie przesłany do uczestników dzień przed wydarzeniem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/doing-business-in-moldova-konferencja-online/ 

Doing Business in Moldova_PL_program

Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Departament Gospodarki informuje, że pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zostanie otwarty 15 listopada 2021 roku. W tym dniu Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie online, na którym przedstawi cele i warunki naboru oraz zakres tematyczny oczekiwanych projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z programu. O otwarciu rejestracji na spotkanie poinformuje Krajowy Punkt Kontaktowy na stronie www.ewt.gov.pl.

23 listopada 2021 roku Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dla polskich wnioskodawców seminarium informacyjne nt. pierwszego naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Szczegóły spotkania oraz rejestracja zostaną udostępnione na stronie www.ewt.gov.pl w listopadzie br.

Informacje o zaplanowanych wydarzeniach, webinariach, dostępnych narzędziach internetowych pomocnych w generowaniu pomysłów na projekty opublikowaliśmy na stronach:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/1_nabor_ice21_27/

https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/pierwszy-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027-zarezerwuj-daty/

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu zachęcamy do subskrypcji newslettera Interreg Europa Środkowa: http://interreg-central.eu/Content.Node/newsletter/subscribe.html

Inauguracja programu Interreg Europa 2021-2027, 24-25 listopada br.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że inauguracja programu Interreg Europa 2021-2027 odbędzie się 24-25 listopada br., podczas wydarzenia rocznego Europe, let’s cooperate!2021. Spotkanie jest organizowane w formule online.

Pierwszego dnia wydarzenia prezentowane będą rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami. Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i wprowadzone nowości. Będzie mowa także o pierwszym naborze wniosków. Uczestnicy dowiedzą się też, na jakie wsparcie ze strony programu mogą liczyć w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.

    
Program spotkania: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/

Rejestracja: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/

 
W oczekiwaniu na inaugurację programu eksperci platformy learningowej Interreg Europa zapraszają na następujące, otwarte wydarzenia online:

·        3, 10 listopada, 14:00 – webinaria Industry 4.0 and the SMEs digital transition
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4759/industry-4-0-and-the-smes-digital-transition-episode-1/
·        9 listopada, 10:30 – webinarium Cultural heritage in mountain regions
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4696/joint-webinar-on-green-policy-challenges-in-maritime-regions/
·        30 listopada, 14:00 – webinarium E-mobility I: Clean public transport
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4802/e-mobility-i-clean-public-transport/?no_cache=1&cHash=0a4b62aef236ee487a2354aeea98ac88

Spotkanie z Kristiną Vogt, Senator Bremy do spraw gospodarki, pracy i Europy

Wielkopolska delegacja na wydarzeniu Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie

Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyła w wydarzeniu Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie, w dn. 20-21 października 2021 r. W skład delegacji weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (Pan Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza, Pani Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Piły, Pan Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Konina), uczelni wyższej (UAM, Wielkopolskie Centrum Zaawanasowanych Technologii) oraz przedsiębiorstw korzystających z doradztwa wodorowego (EN-TANK Sp. z o.o. Sp. K., GRAPHEN FLIGIER Sp. J., „QUBIQA” Sp. z o.o.).

Hydrogen Technology Expo Europe to jedne z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej. Składające się z wystawy i konferencji wydarzenie przyciągnęło ponad 2,5 tys. profesjonalnych uczestników, 117 wystawców oraz 108 prelegentów.

Członkowie delegacji wzięli udział m.in. w spotkaniach z Panią Kristiną Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Panią Nienke Homan, Minister ds. transformacji energetycznej Prowincji Groningen (Niderlandy), przedstawicielami TFP Hydrogen Products, centrum naukowo-technologicznego ECOMAT w Bremie oraz projektów H2B i HyTracks realizowanych na Uniwersytecie w Bremie.

Udział w wydarzeniu realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

    

 

 

 

 

 

Wielkopolska na targach ANUGA 2021 w Kolonii !

W dniach od 9 do 13 października 2021 r. w targach ANUGA 2021 wzięły udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obecni byli przedstawiciele firm: Arendia Sp. z o.o., Consuma Sp. z o.o., Franciszek Siegień WPPH Elena Import-Export, Sp. k., Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Levant Foods Sp. z o.o., PPH „Malpol” Stanisław Malicki, „Microfood” S.A., Noris Sp. z o.o. Sp. Kom., Primavika Sp. z o.o., Zakład Produktów Spożywczych „Rowita” Sp. z o.o., Belin Poland Sp. z o.o., Rudopal Sp. z o.o., Firma 'Stan’ Anna Lesień, Semco Sp. z o.o.
Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi ANUGA należą do największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń targowych w branży spożywczej. Organizowane są w cyklu dwuletnim od ponad 100 lat. Skupiają producentów, importerów oraz hurtowników żywności i napojów, dostawców usług dla gastronomii, a także świeżych produktów typu convenience. Targi te traktowane są jako barometr trendów. W tym roku, za sprawą 4600 wystawców z 98 krajów i ponad 70 000 odwiedzających ze 169 krajów, targi ANUGA po raz kolejny były ważnym miejscem spotkań dla światowego przemysłu spożywczego, potwierdzając, że międzynarodowe wydarzenia znów są możliwe i pobudzają globalny biznes.