Test dojrzałości cyfrowej – zbadaj poziom dojrzałości organizacji i zaplanuj działania rozwojowe!

Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundacja Digital Poland opracowały narzędzie mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test Dojrzałości Cyfrowej umożliwia poznanie mocnych i słabych stron, a tym samym wpływa na zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Analiza pierwszych wyników TDC wykazała, że średni wynik osiągany przez podmioty oscyluje wokół 48%. Podmioty odnotowują najlepsze wyniki w obszarze posiadanej infrastruktury ICT (57%). Obszarami, w których cyfryzacja firm pozostaje największym wyzwaniem jest zarzadzanie danymi (37%), opracowanie strategii cyfryzacji (44%) oraz budowa kultury innowacyjności firmy (44%).

Zauważalne jest silne zróżnicowanie wyników w odniesieniu do branż. Najwyższe wyniki TDC osiągnęły firmy zajmujące się działalności informacyjno-komunikacyjną. Największą przestrzeń do poprawy mają przedsiębiorstwa w obszarze budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz edukacji.

Bezpłatny test można wykonać na stronie PFRSA. Na stronie znajdują się również informacje o technologiach wspomagających rozwój oraz możliwe źródła finansowani cyfryzacji firmy. PFR przygotował także mapę cyfrowych rozwiązań, które mogą usprawnić codzienne działanie m.in. w takich obszarach jak: marketing i sprzedaż, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie, finanse, analiza danych, zrównoważony rozwój czy HR.

Ostatni miesiąc 3. naboru wniosków w programie Interreg Europa

Departament Gospodarki uprzejmie przypomina, że już tylko do dnia do 7 czerwca 2024 roku trwa trzeci nabór wniosków Interreg Europa. Na stronie www.interreg.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa publikuje:

Nagrania i prezentacje ze szkoleń

Informacji na temat programu w języku polskim udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (KPK) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (IE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 76). Z projektami z polskim udziałem można zapoznać się w bazie danych na stronie programu (https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects). KPK udostępnia prezentację na temat polskich partnerów po polsku. 

3. nabór wniosków w programie, może być ostatnim otwartym we wszystkich tematach. Tym bardziej zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia działań związanych z przystąpieniem do grona beneficjentów Interreg Europa.

Zaproszenie na konferencję online dla przedsiębiorców pt. „Eksport a ESG”

Departament Gospodarki UMWW zaprasza na kolejną konferencję online Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju z cyklu „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”, poświęconą eksportowi w kontekście ESG, która odbędzie się 23 kwietnia 2024 r.

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 • jakie działania są niezbędne dla wzmocnienia konkurencyjności na rynkach zagranicznych, w tym głównie na rynkach niemieckim i skandynawskim,
 • w jaki sposób ESG przekłada się na możliwość eksportu towarów i pozyskiwania zagranicznych zleceń,
 • jakie zmiany przyniesie dyrektywa CSRD i kogo dotyczy,
 • gdzie szukać wsparcia w tym obszarze.

Wydarzenie realizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem ESG, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. i jej Zagranicznymi Biurami Handlowymi w Niemczech i Norwegii oraz regionalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program i zgłoszenia: https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/konferencja-online-eksport-a-esg/

Szczyt Dolin Wodorowych” 24 kwietnia w Poznaniu.

Szczyt Dolin Wodorowych organizowany jest przez Województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe.

Szczyt Dolin H2 jest częścią H2Poland & NetZero Forum, które to wydarzenie angażuje najważniejsze podmioty odpowiedzialne za dekarbonizację i gospodarkę wodorową w Europie. Forum odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Forum H2POLAND i NetZero to miejsce, które łączy merytoryczną dyskusję z targami:  6 scen, 25 paneli dyskusyjnych, blisko 30 prelekcji, 70 stoisk, ponad 100 reprezentowanych marek. Poprzednia edycja to udział kilku tysięcy uczestników.

Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln EUR z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych.

Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i spoza niego, aby pogłębić wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych.

Rejestracja na Szczyt Dolin Wodorowych H2Poland & NetZero Forum >>

Rejestracja umożliwia uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach w ramach agendy H2Poland & NetZero Forum.

Więcej informacji na temat Szczytu Dolin Wodorowych w ramach H2POLAND & NetZero Forum można uzyskać na:

→ Szczyt Dolin Wodorowych

→ www.h2poland.com.pl

Otwarcie Wystawy Wodorowej

15 marca 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyło się otwarcie Wystawy Wodorowej. Ekspozycja składa się z szeregu eksponatów wykorzystywanych w produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wodoru, np. polskiego elektrolizera PEM, zbiorników i kotłów wodorowych oraz elementów laboratoryjnych, uzupełnionych o informacje na temat funkcjonowania i zastosowania technologii wodorowych.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli  przedstawiciele m.in. Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Politechniki Poznańskiej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. 

Projekt „Wodór – odpowiedź naukowców na wyzwania energetyczne, klimatyczne i środowiskowe” ma na celu przedstawienie społeczeństwu propozycji naukowców i inżynierów z dziedziny transformacji energetycznej. Jego głównym celem jest stworzenie pierwszego w Polsce punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz wystawy tematycznej, skupiających wiedzę na temat technologii wodorowych. Projekt prowadzony jest przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto w ramach projektu udostępniony zostanie bezpłatny punkt informacyjny dla społeczeństwa. To miejsce stanowić będzie źródło solidnej wiedzy na temat wodoru i jego różnorodnych zastosowań, a także dostarczy specjalistycznej wiedzy, która może zainteresować przedsiębiorców, spółki miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, dziennikarzy oraz nauczycieli. W ten sposób powstanie unikalne, zintegrowane źródło informacji, które jest dostępne dla wszystkich segmentów społeczeństwa, odgrywających niezaprzeczalnie kluczową rolę w procesie transformacji wodorowej.  Naukowcy i eksperci ds. gospodarki wodorowej są dostępni po wcześniejszym umówieniu, aby wprowadzić zainteresowane osoby w fascynujący świat wodorowej przyszłości.

Wystawa jest otwarta do 15 czerwca 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pawilon nr 1, wejście nr 11 od ul. Głogowskiej. Wstęp jest bezpłatny.

Spotkanie on-line w sprawie 3. naboru wniosków – Interreg Region Morza Bałtyckiego, 26 marca br.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o spotkaniu na temat 3. naboru wniosków  w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 26 marca br.

Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programu przybliżą zasady naboru, przedstawią przydatne narzędzia i udzielą wskazówek pomocnych na etapie przygotowania projektu.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące naboru i procesu aplikacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!     

PROGRAM

REJESTRACJA

7 nowych państw w programie Interreg Europa – spotkanie informacyjne

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o spotkaniu organizowanym przez Interreg Europa, ws. możliwości współpracy z 7 nowymi państwami programu.

W 2023 roku do państw uczestniczących w programie Interreg Europa (UE-27, Norwegia, Szwajcaria), dołączyło siedem nowych:

– Albania,
– Bośnia i Hercegowina,
– Mołdawia,
– Czarnogóra,
– Macedonia Północna,
– Serbia,
– Ukraina.

Wspólny Sekretariat zaprasza 21 lutego 2024 roku na wydarzenie online, w trakcie którego zostaną przedstawione możliwości współpracy z partnerami z 7 nowych krajów.

Rejestracja: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/interreg-europe-welcoming-the-new-countries

Spotkanie (w j. angielskim) jest organizowane w kontekście trzeciego naboru wniosków, planowanego w terminie 20 marca – 7 czerwca 2024 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich celach szczegółowych programu – projekty będą mogły dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Informacje o 3. naborze będą publikowane na stronie programu:  https://www.interregeurope.eu/. Informacje po polsku, w tym robocze tłumaczenia dokumentów, Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa opublikuje na stronie www.ewt.gov.pl.  

Informacje o programie w j. polskim: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs: „STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR”

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, promocja postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości studentów wielkopolskich uczelni wyższych dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie przez zespoły projektowe, tworzone przez od 2 do 5 studentów, nowatorskiego projektu na wykorzystanie technologii wodorowej we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz prezentacje powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r.

WAŻNE! W przypadku przesłania wniosku konkursowego wyłącznie na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl zawierającego formularz zgłoszeniowy, nieopatrzony podpisami kwalifikowanymi wszystkich członków (np. skan) oraz prezentację projektu, zespół projektowy jest zobowiązany dostarczyć pocztą tradycyjną oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres Urzędu.

Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie:

Regulamin STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs „Z wodorem w przyszłość”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „Z wodorem w przyszłość”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w wymiarze lokalnym (Wielkopolska) w przyszłości, ze wskazaniem na technologie jakie będą wykorzystywane oraz jaki wpływ będą one miały na życie mieszkańców.

Zgłoszenia konkursowe oraz prace powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW tylko w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl najpóźniej do dnia 9 lutego 2024 r.

Konkurs skierowany jest do szkół uczestniczących w edycji 2024 „Szkoły Wodorowej”. Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu z Wodorem w przyszłość

Formularz zgłoszeniowy

Nowy nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia zostanie uruchomiony nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

W związku z powyższym Krajowy Punkt Kontaktowy programu (MFiPR) zaprasza do udziału
w seminarium informacyjnym on-line, o zasadach trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (8 luty br.)

Przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu oraz Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią zakres, harmonogram i zasady trzeciego naboru wniosków. Uczestnicy spotkania zainteresowani złożeniem wniosku w naborze dowiedzą się między innymi jaki jest zakres tematyczny projektów,
jak skonstruować budżet i jakich błędów nie popełniać w aplikacji.

Szczegóły wydarzenia prowadzonego w języku polskim i rejestracja są dostępne TUTAJ

Wspólny Sekretariat Programu, zaprasza natomiast na webinaria dla wnioskodawców, prowadzone          w języku angielskim:

 • 17 stycznia br. seminarium dotyczące zakresu tematycznego naboru (drugi termin spotkania 21 luty) REJESTRACJA
 • 24 i 25 stycznia br. spotkania z cyklu „Jak przygotować projekt dobrej jakości” (drugi termin spotkań 28 i 29 luty) REJESTRACJA

Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego

5 grudnia odbyło się spotkanie on-line Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji, na które zaproszono również przedstawicieli Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Tematem przewodnim spotkania była działalność wynalazcza w Wielkopolsce. W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie Grup Roboczych IS w Procesie przedsiębiorczego odkrywania, w tym wypracowywaniu właściwej ścieżki prowadzenia polityki proinnowacyjnej dla Wielkopolski.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki raportu pn. „Analiza działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018 – 2022”, opracowanego przez firmę Innoreg Sp. z o.o. na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji w strukturze Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pan Maciej Piotrowski, współautor raportu, przedstawił znaczenie wynalazków dla rozwoju gospodarczego oraz wskazał jakie są możliwości ochrony prawnej i konsekwencje dla przedsiębiorców. W omawianym raporcie przedstawiono aktywność podmiotów z Wielkopolski w 4 kategoriach: wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i prawa ochronnego oraz powiązanie z obszarami Inteligentnych Specjalizacji naszego regionu.

W dalszej części spotkania zaproszeni eksperci podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia. Jako pierwsza wystąpiła przedstawicielka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pani Monika Bielska, Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, która przybliżyła temat ochrony wynalazków w systemie krajowym. Następnie Pan Bartłomiej Fijałkowski, Rzecznik patentowy współpracujący z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił bariery i obawy związane ze zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego przez firmy, uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo – badawcze, na podstawie przeprowadzonych badań. Ciekawe studium przypadku, na podstawie rozwiązania GlaucomAI i jego ochrony patentowej na terenie Europy, USA i Japonii przedstawił Pan Mirosław Czyrnek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz Prezes Zarządu TechInnowacje Sp. z o.o. Spotkanie zakończyło wystąpienie projektantki wzorów przemysłowych, wykładowczyni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu – Pani Joanny Leciejewskiej, która opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych ze wspólnym projektowaniem wzoru przemysłowego z osobami z dysfunkcją wzroku.

Raport pn. „Analiza działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018 – 2022” został opublikowany pod poniższym linkiem:

http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2023/12/Raport-z-Analizy-dzialalnosci-wynalazczej-w-Wielkopolsce-w-latach-2018-2022.pdf

Województwo Wielkopolskie wystawcą na największym corocznym wydarzeniu poświęconym wodorowi w Europie – Europejski Tydzień Wodoru 2023

W dniach 20-24 listopada w Brukseli miało miejsce największe coroczne wydarzenie poświęcone wodorowi w Europie, którego współorganizatorami są: Komisja Europejska, stowarzyszenie Hydrogen Europe oraz Partnerstwo na Rzecz Czystego Wodoru. Europejski Tydzień Wodoru 2023 zgromadził ponad 8000 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w ponad 25 sesjach, w ramach konferencji politycznej i forum wysokiego szczebla, forum B2B oraz nawiązać współpracę w trakcie spotkań networkingowych m.in. z podmiotami, które swoją obecność na wydarzeniu zaznaczyły wystawieniem stoisk. Na terenie brukselskiego EXPO zostały zaprezentowane najnowsze technologie wodorowe, elektrolizery i ogniwa paliwowe, a także aplikacje takie jak ciężarówki, samoloty, autobusy i samochody. Wydarzenie zgromadziło decydentów i zainteresowane strony związane z wodorem w celu omówienia najnowszych osiągnięć, wyzwań i możliwości w tym sektorze.

Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski, na zorganizowanych spotkaniach, rozmawiał m.in. z dr Tudor Constantinescu, Głównym Doradcą Dyrektora Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej oraz Jorgo Chatzimarkakis, Dyrektorem Generalnym Hydrogen Europe o działaniach, jakie podejmujemy w Wielkopolsce w obszarze gospodarki wodorowej.  Spotkał się również m.in. z przedstawicielami inicjatywy Baltic Sea Region Hydrogen Council, a także uczestniczył w spotkaniu networkingowym w siedzibie NCBR w Brukseli. Województwo Wielkopolskie jako jedyny polski region znalazło się wśród 207 wystawców
i współwystawców reprezentujących firmy, instytucje naukowe, władze krajowe, regionalne, projekty energetyczne.

Miało miejsce również robocze spotkanie wyłonionych w konkursie Instytucji Zarządzających do otrzymania pomocy technicznej w celu stworzenia synergii z Partnerstwem na Rzecz Czystego Wodoru. Wielkopolska jest jedynym regionem z Polski, który otrzymał możliwość skorzystania ze wsparcia.

Nasz region jest w trakcie procedury przystąpienie do Hydrogen Europe – najbardziej reprezentatywnej sieci wodoru i ogniw paliwowych w Europie liczącej ponad 500 członków, w tym ponad 38 europejskich regionów. Będziemy pierwszym regionem z Polski reprezentującym wielkopolskich interesariuszy w tym ważnym europejskim gremium.

Europejski Tydzień Wodoru 2023 w liczbach:

Zwiedzający: ponad 8000

Wystawcy i współwystawcy: 207

Hale wystawiennicze: 2

Polskie stoiska: 3

Polscy wystawcy i współwystawcy: 7

Sesje: ponad 25

Prelegenci: ponad 200

Reprezentowane kraje: 26

Następujące kraje miały swoje stoisko na Europejskim Tygodniu Wodoru: Szwajcaria, Belgia, USA, Niderlandy, Hiszpania, Norwegia, Polska, Francja, Niemcy, Dania, W. Brytania, Włochy, Japonia, Szwecja, Zach. Macedonia, Brazylia, Grecja, Czechy, Austria, Finlandia, Południowa Korea, Luksemburg, Węgry, Portugalia, RPA, Kanada

 Agenda forum wysokiego szczebla objęła min. takie kwestie jak:

 • Magazynowanie czystego wodoru w Europie
 • Bank wodoru
 • Zwiększanie skali produkcji elektrolizerów
 • Zapewnienie odpornego łańcucha dostaw wodoru w UE poprzez plan przemysłowy Zielonego Ładu
 • Rola wodoru w dekarbonizacji transportu drogowego
 • Wyzwanie związane z importem wodoru: strategiczna rola portów UE
 • Budowa i zwiększanie skali dolin wodorowych w Europie

Forum B2B poświęcone było m.in.:

 • Regulacjom, kodeksom i standardom: Przewodnik po handlu wodorem
 • Finansowaniu globalnego ekosystemu wodorowego
 • Skroplony wodór: niewykorzystany potencjał?
 • Pochodne i nośniki wodoru
 • Wodór dla budynków i ciepłownictwo przemysłowe
 • Ścieżki produkcji wodoru (elektroliza w wysokiej temperaturze, piroliza biomasy i metanu)

 

Konferencja Programu Interreg – Katowice 21.11.2023

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uprzejmie zaprasza na konferencję Lokalne wyzwania, międzynarodowe rozwiązania. Programy INTERREG zapraszają do współpracy, która odbędzie się
21 listopada br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Spotkanie, przeprowadzone zostanie stacjonarnie
w języku polskim i nie będzie transmitowane online.

W 2024 roku odbędą się kolejne nabory wniosków w wielostronnych programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa i Interreg Region Morza Bałtyckiego.

W trakcie konferencji specjaliści ze Wspólnych Sekretariatów, eksperci reprezentujący polskie instytucje oraz przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych programów (MFiPR) opowiedzą
o efektach projektów, korzyściach ze współpracy międzynarodowej oraz o tym, jak przygotować dobry projekt.    

Program wydarzenia 

Rejestracja : https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/konferencja-inteereg-lokalne-wyzwania-miedzynarodowe-rozwhttp://iw.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Program_21112023_Katowice.pdfiazania/

 

Unieważnienie konkursu „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

28 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Uchwały NR 7115/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Poznaj cross-border.pl – platformę Krajowej Izby Gospodarczej o e-eksporcie

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) uruchomiła platformę poświęconą tematyce e-eksportu –
cross-border.eu – pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcony tematyce międzynarodowej sprzedaży przez Internet (e-commerce), zawierający kompleksową bazę wiedzy o zagranicznym e-handlu.

Portal cross-border.pl dostarcza przedsiębiorcom MŚP praktyczne know-how na temat kolejnych etapów wdrażania sprzedaży eksportowej w kanałach online, tj. od przygotowania do eksportu, przez opracowanie strategii i dobór kanałów sprzedaży (m.in. poprzez platformy sprzedaży marketplace),
po działania marketingowe. Wśród przydatnych narzędzi dostępnych na portalu są m.in. audyt gotowości do rozpoczęcia e-eksportu oraz pierwsza w Polsce wyszukiwarka europejskich platform marketplace.

W portalu prezentowane są także karty zagranicznych rynków, stworzone na podstawie najważniejszych wskaźników gospodarczych oraz e-commerce. Dostępne są także ważne
z perspektywy e-sprzedawców dane o zagranicznych rynkach, w tym m.in. o popularnych metodach płatności i dostaw, preferencjach i nawykach zakupowych lokalnych konsumentów, czy też przegląd branż cieszących się powodzeniem w e-commerce.

Celem projektu jest stworzenie pomostu między polskimi MŚP, które decydując się na sprzedaż zagraniczną, poszukują wsparcia sprzedażowego, marketingowego, procesowego czy merytorycznego, a firmami B2B, które świadczą takie usługi, m.in. w zakresie logistyki, obsługi sprzedaży, strategii czy marketingu. Portal cross-border.pl jest systematycznie aktualizowany o nowe informacje, artykuły oraz kontakty do firm.

Więcej informacji na stronie: cross-border.pl oraz na profilu LinkedIn: cross-border.pl

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza