Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 8079/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka” wybrał ofertę p.n. „Srebrny Konsument 2.0.” złożoną przez FUNDACJA LEXCULTURA.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP

 

Wręczenie nagród w konkursie „Z wodorem w przyszłość”

1 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Z wodorem w przyszłość”.

Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w Wielkopolsce, wpływ  technologii wodorowych na życie mieszkańców.  Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, które podpisały porozumienia o współpracy w ramach inicjatywy  „Szkoła Wodorowa” edycja 2024.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej wybrała 5 triumfatorów konkursu, w tym czterech wyróżnionych oraz jednego laureata. Zdobywcą pierwszego miejsca został Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie za przygotowanie pracy: „ Implementacja technologii wodorowych w Wielkopolsce”. W skład zespołu weszli uczniowie:  Blanka Balcer, Kacper Karolczak, Zofia Banaszak. Nauczycielem prowadzący i koordynującym prace była Agata Marecka-Migacz. Wyróżnienia w Konkursie otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie.

Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy dla uczniów i szkół, oraz zestawy edukacyjne Horizon Educational, które obrazują produkcję i wykorzystanie bezemisyjnego wodoru. Wyróżnione zespoły otrzymały zestawy Horizon Educational HORIZON FCJJ-23. Laureat  otrzymał dla szkoły zestaw Horizon Educational HORIZON FCJJ-40, który jest kompletnym zbiorem pomocy dydaktycznych demonstrujących zasadę działania odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych oraz sposób współpracy tych systemów. Ponadto zwycięska szkoła weźmie udział w wyścigach modeli samochodów napędzanych wodorowym ogniwem paliwowym pn. H2GP SPRINT, które odbędą się podczas Forum H2Poland, 24-25.04.2024 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W ramach spotkania nauczyciele odbyli również wizytę w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu, gdzie mogli zobaczyć stację tankowania wodoru oraz zapoznać się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnych autobusów z wodorowym ogniwem paliwowym.

Konkurs „Z wodorem w przyszłość” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród szkół ponadpodstawowych uczestniczących w Szkole Wodorowej edycja 2024. W konkursie zostało przesłanych 175 prac z 31 szkół.

CBE JU: Twoja szansa na sukces w biogospodarce

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału online w dniu informacyjnym dotyczącym tegorocznego konkursu partnerstwa Circular Bio-based Europe Joint Undertaking.

 Wydarzenie odbędzie się na platformie ClickMeeting 14 marca 2024 o godz. 11.00.

Jest to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania innowacyjnych projektów z zakresu zrównoważonej biogospodarki w ramach programu pracy CBE JU na rok 2024.

Podczas krajowego dnia informacyjnego partnerstwa CBE JU będą mieli Państwo okazję:

 • poznać szczegóły i warunki konkursu 2024,
 • wysłuchać prezentacji i porad ekspertów z CBE JU oraz zadać pytania dotyczące udziału w konkursie,
 • zapoznać się z przykładami polskiego uczestnictwa w projektach finansowanych w ramach partnerstwa,
 • uzyskać informacje na temat Krajowego Hubu Biogospodarki,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć partnerów do projektu.

Szczegóły pod linkiem – https://wielkopolska.eu/178-slider/5134-cbe-ju-twoja-szansa-na-sukces-w-biogospodarce

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” – wyniki III etapu oceny merytorycznej

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7963/2024 z 15 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024, Laureatami Konkursu zostali:

w kategorii „Nauka”:

 • Mariusz Bąk
 • Natalia Genstwa
 • Paulina Ratajczyk
 • Michał Sulik
 • Łukasz Szał
 • Joanna Szymańska
 • Daria Wochal

w kategorii „Biznes”:

 • HARPO sp. z o.o.
 • Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” – wyniki II etapu oceny merytorycznej

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030”, pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podczas posiedzenia w dniu 7 lutego br. zakwalifikowała do III etapu oceny merytorycznej (kolejność alfabetyczna):

W kategoriiNauka”:

 • Mariusz Bąk
 • Natalia Genstwa
 • Paulina Ratajczyk
 • Michał Sulik
 • Joanna Szymańska
 • Łukasz Szał

W kategorii „Biznes”:

 • Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt
 • ENforce Medical Technologies sp. z o.o.
 • HARPO sp. z o.o.
 • Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” – zmiana Regulaminu

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7925/2024 z dnia 8.02.2024 r. zmianie uległ Regulamin Konkursu  o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030”, edycja 2024. 

Regulamin Wielkopolska dla Planety 2030

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030” – wyniki I etapu oceny merytorycznej

Informujemy, że zakończony został I etap oceny merytorycznej w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024.

Zgodnie z Regulaminem do II etapu oceny merytorycznej zakwalifikowani zostali:

 • w kategorii „Nauka”

Paulina Ratajczyk

– Michał Sulik

– Joanna Szymańska

– Natalia Genstwa

– Mariusz Bąk

– Karolina Dziubata-Smykowska

– Dominika Sieracka

– Łukasz Szał

– Daria Wochal

 • w kategorii „Biznes”

– Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

– PROTE Technologie dla Środowiska sp. z o.o.

– Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt

– HARPO sp. z o.o.

– ENforce Medical Technologies sp. z o.o.

 

Kapitułę Konkursu stanowią:

Przewodniczący Kapituły Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Celichowski – Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka – Prorektor ds. Nauki Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Marcin Murawski – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Świtoński – Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

dr hab. Anna Lewandowska prof. UEP – Pełnomocnik Rektora ds. Ekologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Marta Dzikowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Jerzy Lechnerowski – Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

dr inż. Zenon Kierczyński – Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

Wojciech Stramski – Członek Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka – Dyrektor Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Beata Joanna Łozińska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Działanie zatwierdzone na podstawie Uchwały Nr 7825/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100 000,00 PLN. Termin składania ofert upływa 19 lutego br. o godzinie 15:00.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP

 

Konkurs „Wielkopolska dla Planety 2030”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024. Do udziału zapraszamy:

 • w kategorii „Nauka” doktorów i doktorantów,
 • w kategorii „Biznes” przedsiębiorców.

Kategoria „Nauka” adresowana jest do doktorów i doktorantów, którzy swoją aktywność naukową skupiają na tematyce związanej z potrzebą zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i ochrony klimatu. Natomiast kategoria „Biznes” skierowana jest do regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania w ramach sześciu inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski.

Celem konkursu jest promocja wielkopolskiego wkładu w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG oraz promocja transferu wiedzy do gospodarki, dzięki któremu możliwe będą realne zmiany uwzględniające rozwiązania proklimatyczne we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Na laureata czekają atrakcyjne nagrody:

 • w kategorii „Nauka” – nagroda wyjazdowa: udział w targach World Al Show Singapore w terminie 31.07.-5.08.2024 lub 2-tygodniowy pobyt w Danau Girang Field Centre (Borneo, Malezja) w lipcu 2024 r.,
 • w kategorii „Biznes” – nagroda finansowa: 50 000 PLN.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie wizerunku (stanowiących załączniki do Regulaminu) na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Szczegóły: https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-dla-planety-2030

       

Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Działanie zatwierdzone na podstawie Uchwały ZWW nr 7115/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 października 2023r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP 

 

Konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rusza konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym – nie czekaj, złóż wniosek!

Dbasz o zasoby i środowisko, tworzysz bardziej wydajne i zrównoważone produkty, ograniczasz odpady – weź udział w konkursie!

Już tylko do 27 lipca 2023 r. można składać wnioski w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody o łącznej wartości 500 tys. zł.

Ideą konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – produktów i modeli biznesowych nastawionych na osiągnięcie korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

 • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
 • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
 • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. Warunkiem udziału jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łącznie na nagrody przeznaczono 500 tys. zł.

Na wnioski konkursowe czekamy do 27 lipca 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która znajduje się na stronie konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ#okonkursie

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Departament Gospodarki informuje, że  wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 57 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. 

W trakcie audytów, które będą przeprowadzone podczas II etapu konkursu, zaplanowanego na najbliższe miesiące, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2023 r.

Szczegółowe informacje zawarte są załączniku:

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Konkurs studencki “Pomysł na Start-up wodorowy”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs „STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY”, którego celem jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi wśród studentów uczelni publicznych Województwa Wielkopolskiego. Nagrody mają stanowić wyróżnienie dla studentów, którzy stworzą nowatorskie pomysły na wodorowy start-up. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: na poziomie uniwersyteckim oraz regionalnym, a laureatów poznamy podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND w Poznaniu, które zaplanowano na 16-17 maja 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY

H2IDEA – konkurs wiedzy o wodorze

Departament Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie H2IDEA.

Wodór jako nośnik energii to paliwo przyszłości. Unia Europejska, a w tym Polska zmienia swoją energetykę na taką, która nie emituje gazów cieplarnianych. Innowacje energetyczne związane z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem zielonego wodoru są konieczne w celu utrzymywania zrównoważonej działalności i ciągłego rozwoju. Wiedza o wodorze może być niezwykle przydatna i dlatego powstała inicjatywa H2idea, mająca propagować energetykę wodorową wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Edukacji.

H2idea to ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe), w którym uczniowie w 2-5-osobowych grupach pod opieką nauczyciela mają do przygotowania projekt. Finalny rezultat ma realnie stać się częścią gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki.

Brzmi poważnie? Nic bardziej mylnego. Poprzez konkurs organizatorzy chcą propagować wiedzę na temat wodoru i poprzez zaangażowanie młodzieży pokazać, że można ją przełożyć na praktykę już na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

– Praca zespołowa, rozwój wyobraźni, pomysłowości i rozbudzanie myśli technicznej! Tego szukamy w nadesłanych projektach. Wierzę, że umysły dzieci i młodzieży są tak kreatywne, że zaskoczą naszych ekspertów i partnerów – mówi Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Warto zacząć od zbudowania zespołu i znalezienia opiekuna projektu. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia 2023 r. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy opiekuna Zespołu. Natomiast finalne prace konkursowe należy przesyłać do dnia 14 kwietnia 2023 r. Wszystkie kryteria oceny znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonego na stronie : H2idea| TÜV SÜD Polska (tuvsud.com)

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a jest o co walczyć! Członkowie zwycięskiego Zespołu otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do laboratorium Tank Cooling &Hydrogen Laboratory PS-COM-EVT w Monachium, która zostanie uroczyście wręczona 17 Maja 2023r podczas Forum H2Poland w Poznaniu. Natomiast opiekun zwycięskiego zespołu otrzyma nagrodę w postaci sfinansowania uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym technologii wodorowych.!

H2idea organizowana jest pod patronatem honorowym: Ministra Nauki i Edukacji, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Sokoły.

Patroni medialni:

Instytut wodorowy, Uwaga wodór, Meet Hydrogen, Cire.pl, Gramywzielone.pl

Sponsorzy:              

Hynfra, Horus-Energia, ide- Instytut Doradztwa Energetycznego, Poznań-Airport, AVL

Partnerzy:

PSPA, Hydrogen Poland, Hydrogen Europe, IMP Pan Gdańsk, Nexus Consultants, KEZO Konwersja Energii i Źródło Odnawialne Centrum Badawcze PAN, Uniqate, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Green University, Izba Przemysłowo- Handlowa Polska Azja, PIME, SPGK, PKP Energetyka, Startova.pl, IEN- Instytut Energetyki-Instytut Badawczy , MTP Grupa, Kierunkowskaz Fundacja, Danfoss, Klaster Technologii wodorowych, Polowiec i Wspólnicy

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 (DOFE)

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, iż w dniach 7-9 października br. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 (DOFE).

Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń, udziału w ciekawych szkoleniach i webinariach oraz do zwiedzania miejsc współfinansowanych z funduszy unijnych, które często nie są dostępne na co dzień. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 odbędą się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz online) w całej Polsce. Rejestracja na wydarzenie potrwa do 31 sierpnia br.

Aby podzielić się efektami zrealizowanych projektów, beneficjenci mogą zaproponować wydarzenie stacjonarne lub online, którego zgłoszenie odbywa się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie DOFE. 

W ramach akcji dni otwartych został również uruchomiony konkurs dla beneficjentów programów„Pokaż swój projekt” oraz dla społeczeństwa„Bliżej niż myślisz”.

 1. Zgłoszenia do konkursu „Pokaż swój projekt” są przyjmowane do 7 września br. Na stronie DOFE należy wypełnić formularz i dołączyć krótki, amatorski film, w którym beneficjent zaprezentuje swój projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 2. Zgłoszenia do konkursu „Bliżej niż myślisz” są przyjmowane do 31 sierpnia br. W tym przypadku również należy na stronie DOFE wypełnić formularz i dołączyć amatorski film, w którym uczestnik pokaże w jaki sposób korzysta z Funduszy Europejskich. Są dwie kategorie wiekowe w tej konkurencji:

I kategoria – młodzież od 14 do 17 roku życia

II kategoria – osoby dorosłe, które najpóźniej w dniu przesłania filmu ukończyły 18 lat.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.