Konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

22 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wspólne posiedzenie wszystkich Paneli WPW. Tematem przewodnim spotkania były produkcja i przesył wodoru – lokalne, regionalne, krajowe i europejskie perspektywy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Paneli WPW, a także zaproszeni prelegenci – wójt Gminy Wapno, przedstawiciel HYDRO-GEO-TERM, GAZ-SYSTEM S.A., Hydropolis United Sp. z o.o., Powerhouse Energy Group PLC, Scottish Development International, a także Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie sektora wodorowego jako części ekosystemu innowacji, który w najbliższych latach będzie odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnego modelu gospodarki Wielkopolski.

Podczas spotkania prelegenci zaprezentowali kierunki swoich działań, realizowane projekty, perspektywy, wyzwania z jakimi spotykają się na co dzień. Uczestnicy dowiedzieli się o: potencjale wodorowym na terenie Gminy Wapno w oparciu o zasoby nieeksplorowanego wysadu solnego, projektowanej infrastrukturze wodorowej, możliwościach produkcyjnych wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, projektach w zakresie produkcji i wykorzystywania zielonego wodoru w Szkocji, a także o badaniach i analizach prowadzonych w Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Wydarzenie zakończyła dyskusja na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki wodorowej w Wielkopolsce.

Spotkanie Grupy Roboczej IS „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

12 marca 2024 roku w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wielkopolskich Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pana Romana Długiego reprezentującego firmę ASKET, członka Grupy Roboczej i Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, gremiów zaangażowanych w proces przedsiębiorczego odkrywana (PPO) w Wielkopolsce.

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Mechaników Polskich (oddział poznański) oraz Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji działające w strukturze Departamentu Gospodarki UMWW, które tworzy warunki do współpracy środowiska biznesu, nauki, samorządu i społeczeństwa obywatelskiego w ramach PPO, opisanego w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z gospodarką paliwowo–energetyczną opartą na agrobiomasie oraz jej zastosowanie w urządzeniach kotłowych i ciepłownictwie. W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele nauki reprezentujący kilka Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznańskiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz, Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Regulacji Energetyki o/Poznań i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników.

W pierwszej części spotkania zostały przybliżone zagadnienia związane z agrobiomasą drzewną i niedrzewną, wymagania jakościowe oraz kwestie urządzeń kotłowych i ciepłownictwa zasilanego lokalną agrobiomasą. W dalszej części spotkania poświęconej na dyskusję zwracano uwagę na konieczność zapewnienia energii cieplnej
i energetycznej pochodzącej z różnych źródeł, wymóg ten stosowany jest między innymi w Niemczech przy dofinansowaniu projektów. Eksperci zajmujący się gospodarką paliwowo-energetyczną wskazywali na wyzwania związane z logistyką i standaryzacją materiału pochodzącego z biomasy oraz na aspekt społecznej akceptacji wśród rolników. Spotkanie zakończyła propozycja zawiązania Grupy Roboczej na rzecz gospodarki paliwowo-energetycznej opartej na agrobiomasie oraz organizacji spotkania wyjazdowego, który przybliży funkcjonowanie urządzeń produkujących ciepło dla lokalnych społeczności.

Spotkanie potwierdziło potrzebę nawiązywania bezpośrednich kontaktów, prowadzenia dialogu, wymiany poglądów, doświadczeń, aktualnej wiedzy pomiędzy różnymi interesariuszami reprezentujących środowiska biznesu, nauki, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Spotkanie przedstawicieli sektora kosmicznego w Wielkopolsce

8 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora kosmicznego w Wielkopolsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci firm, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo – badawczych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Bit By Bit Sp. z o.o., DGA S.A., Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z o.o., LunAres Research Station, Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie sektora kosmicznego jako obszaru ekosystemu innowacji, który w najbliższych latach będzie odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnego modelu gospodarki Wielkopolski.  

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali główne kierunki działań w obszarze kosmosu, realizowane projekty, perspektywy, wyzwania z jakimi spotykają się na co dzień oraz opowiedzieli o swojej współpracy z Polską Agencją Kosmiczną oraz Europejską Agencją Kosmiczną. Przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytutów naukowych omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem kosmicznym, obserwacją sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych oraz opowiedzieli o prowadzonych obserwacjach teleskopowych nieba i ciał niebieskich w Układzie Słonecznym i poza nim. Zaprezentowano również projekty związane z testowaniem technologii kosmicznych z dziedziny robotyki, ICT oraz inżynierii materiałowej. Reprezentanci firm Bit By Bit oraz ITTI przedstawili swoje realizowane projekty i technologie, w tym oprogramowania, bazy danych, aplikacje mobilne  i webowe, które znalazły szereg zastosowań w branży kosmicznej. W trakcie spotkania, przedstawiono także ofertę poznańskiej firmy konsultingowej DGA S.A., która specjalizuje się m in. w programach akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz działań edukacyjnych i innowacyjnych.

Wydarzenie zakończył Pan Marszałek Jacek Bogusławski podsumowując spotkanie i dziękując za chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki Wielkopolski.

 

Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Wielkopolskiego oraz członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

7 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji oraz Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, w którym uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Tematem przewodnim spotkania były rozwiązania wodorowe w mieszkalnictwie oraz sektor budownictwa energooszczędnego jako nowa podregionalna inteligentna specjalizacja. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90 osób.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie Grup Roboczych IS oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w kształtowaniu naszego regionu i budowaniu nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki Wielkopolski.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z projektami osiedli wodorowych w Śremie i Pile, które zaprezentowali dr Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu i Przewodniczący Panelu Liderów Samorządowych Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Pan Wiesław Małaszniak, Prezes Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. oraz Pani Marlena Bakuła-Zdzierela, Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Pile Sp. z o.o. O budowie wodorowego domu pokazowego opowiedział Pan Piotr Napierała, Prezes Zarządu Virtud Sp. z o.o., laureat ostatniej edycji konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

W dalszej części spotkania przedstawiciele uczelni wyższych przybliżyli uczestnikom wydarzenia zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym. Pan Hugon Kowalski, architekt, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przedstawił  nowoczesne trendy w architekturze. Następnie  dr inż. Andrzej Górka z Politechniki Poznańskiej omówił rozwiązania budowlane i instalacyjne w budownictwie energooszczędnym, w tym wyzwania z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa. Reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, profesor dr hab. Radosław Mirski zapoznał zgromadzonych z zagadnieniem budownictwa naturalnego i jego relacjach z budownictwem energooszczędnym.

Wydarzenie zakończyło wystąpienie Pani Moniki Danelskiej, przedstawicielki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która opowiedziała o możliwościach finansowania zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych przez samorządy i inne podmioty publiczne w ramach Funduszy Europejskich, w tym FEW 2021+.

Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii– Expo Osaka 2025, Kansai

Departament Gospodarki UMWW informuje o organizowanym przez Państwową Agencję Inwestycji
i Handlu Seminarium hybrydowym „Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii – Expo Osaka 2025, Kansai”.

Data:  11 stycznia 2024 roku w godz. 9:00-15:00

Miejsce: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50 00-025 Warszawa, budynek Cedet, 1 piętro lub online

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Liczba miejsc jest ograniczona.

Podczas tego wydarzenia eksperci z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. przedstawią unikalne możliwości biznesowe, jakie stwarza udział polskich firm podczas Expo 2025 w Osace, Kansai. Przybliżą specyfikę rynku japońskiego, wskażą potencjalne obszary współpracy, a także omówią korzyści wynikające z udziału w EXPO.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 9 stycznia 2024 roku, do godz. 8:00,  
dostępne na stronie PAIH pod linkiem: https://www.paih.gov.pl/wydarzenia-zapisy/seminarium-szansa_na_rozwoj_twojego_biznesu_w_japonii-expo_osaka_2025_kansai/

Seminarium rozpoczyna cykl webinariów branżowych dla polskich przedsiębiorców i partnerów.

Każde ze spotkań będzie praktycznym przewodnikiem dla przedsiębiorców reprezentujących branże,
które zostały uznane za najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią – branży medycznej i farmaceutycznej, kosmetycznej, IT/FinTech, zielonych technologii i wodorowej, rolno-spożywczej i AgriTech, gamingowej.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony: https://expo.gov.pl/news/cykl-webinariow-dla-przedsiebiorcow/

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie  pn. „E-eksport. Wielkie możliwości dla małych firm”

Departament Gospodarki UMWW informuje o organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą,
we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym
„E-eksport. Wielkie możliwości dla małych firm
”, realizowanym w ramach projektu cross-border.pl.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników lub właścicieli małych lub średnich firm
w województwie wielkopolskim, posiadających własną markę lub zajmujących się dystrybucją
i realnie rozważających rozpoczęcie sprzedaży poza granicami Polski w e-commerce oraz zastanawiających się, w jaki sposób rozpocząć działania sprzedażowe za granicą w swojej firmie.

 

Data: 30.11.2023 r., w godz. 10:00 – 15:00.

Miejsce: Beyond.pl Data Center Kampus, Poznań,  ul. Adama Kręglewskiego 11.

Agenda oraz rejestracja:  www.cross-border.pl/szkolenia

 

Szkolenie zostało objęte Patronatami Honorowymi: Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Patronami szkolenia są Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Źródło:

Krajowa Izba Gospodarcza

Nabór wyzwań miejskich do pierwszego hackathonu w projekcie „Programuj Miasta”

Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech działającego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polski Fundusz Rozwoju uruchomił projekt „Programuj Miasta„, który ma na celu wspieranie innowacyjności i adaptowanie nowych technologii, a także wzmocnienie zdolności miast do szybszej i sprawniejszej reakcji na kryzysy.

W ramach cyklu odbędą się dwa hackathony, czyli maratony programowania, w których udział weźmie kilkuset uczestników, walczących o pulę nagród wynoszącą 280 tys. zł. Pierwsze wydarzenie – Hack2React – odbędzie się w między 16 a 18 czerwca, a kolejny hackathon, HackSQL – w październiku 2023 roku.

8 maja rozpoczął się nabór wyzwań miejskich do pierwszego hackathonu, związanych z jednym z czterech obszarów: dobrostanem mieszkańców, gospodarką przestrzenną, zarządzaniem kryzysowym i zmianami klimatycznymi. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną cztery najciekawsze wyzwania, z którymi zmierzą się najlepsi programiści z całej Polski, by w ciągu 48 godzin opracować innowacyjne rozwiązania, gotowe do wdrożenia w warunkach miejskich. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody o łącznej wartości 140 000 zł, które pokryją koszty przetestowania szytych na miarę rozwiązań w partnerskich samorządach. Miasta otrzymają także merytoryczne wsparcie przy procesie implementacji innowacji oraz będą miały okazję do popularyzacji miasta wśród młodych talentów.

Wyzwania można przesyłać najpóźniej do 21 maja 2023 roku. Po zakończonym naborze przedstawiciele 12 półfinałowych miast zostaną zaproszeni na dedykowane warsztaty, które pozwolą na precyzyjne zdefiniowanie problemu i przygotowanie danych niezbędnych do pracy zespołów.

Więcej informacji na temat projektu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pfrdlamiast.pl/programuj-miasta

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, czym jest rezyliencja miejska, poznali zalety aktywnego udziału w hacathonie, oraz zobaczyli jak wypełnić formularz zgłoszeniowy krok po kroku.

Webinar dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/VK4w6d0sU8Q.

Kontakt:
Marta Kupisz marta.kupisz@pfr.pl, tel: +48 539 522 274
Weronika Wesołowska weronika.wesolowska@pfr.pl, tel: +48 511 632 601

Potencjał i szanse na rynku algierskim

4 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami Ambasady RP w Algierze, Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu obsługującego Algierię oraz Członkami Wielkopolskiej Rady 30 – Kaliskiego Inkubator Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Impulsem do wydarzenia były pozytywne efekty dotychczasowej intensywnej współpracy organizacji biznesowych z rejonu Kalisza i Gostynia ze stroną algierską.
Rozmowy dotyczyły możliwości wsparcia ekspansji wielkopolskich przedsiębiorców na rynek algierski poprzez wymianę handlową i inwestycje, szczególnie w sektorze rolno-spożywczym, maszynowym
i ochrony środowiska, a także transferu wiedzy i dobrych praktyk oraz współpracy algierskich przedsiębiorców z wielkopolskim środowiskiem naukowym.

 

H2Wielkopolska z wizytą studyjną w Wielkiej Brytanii

Wielkopolskie firmy zainteresowane udziałem w regionalnym ekosystemie gospodarki wodorowej wzięły udział w dniach 11-12 października br. w wizycie studyjnej projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” w Północnej Anglii. Delegacji złożonej z przedstawicieli 6 przedsiębiorstw – PHU „TRANS-KOL” Zenon Sobczak Sp. z o.o., LafEnergy Sp. z o.o., Virtud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o., DTJ sp. z o.o., Sevencomp Marcin Indrzejczak – przewodził Pan Jacek  Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W pierwszym dniu wizyty delegacja odwiedziła Manchester Fuel Cell Innovation Centre (MFCIC), jednostkę naukowo-badawczą na Manchester Metropolitan University, która od wielu lat rozwija współpracę z biznesem, przemysłem i samorządem. Uczestnicy wizyty mogli się zapoznać z działalnością centrum, zwiedzili laboratorium ogniw paliwowych, jak również wymienili doświadczenia z brytyjskimi rozmówcami, do których należeli m.in. Amer Gaffar, Prof. Peter Kelly, Prof. Bamidele Adebisi oraz Dr Justyna Kulczyk-Małecka. Amer Gaffar, dyrektor MFCIC, poinformował m.in. o wyzwaniach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem regionalnej strategii wodorowej dla aglomeracji Greater Manchester. Podobne wyzwania stoją przed Wielkopolską – przygotowywana jest właśnie regionalna strategia wodorowa, dokument ma być gotowy w przyszłym roku.

Drugiego dnia wizyty delegaci obejrzeli Hydrogen Home w okolicach Newcastle upon Tyne. Ten należący do operatora gazowego Northern Gas Networks obiekt służy testowaniu rozwiązań i technologii wodorowych w mieszkalnictwie. Obecnie znajdują się tam domy modułowe, w których używane są wodorowe kuchenki, piecyki i bojlery. Na terenie obiektu znajduje się również instalacja gdzie mieszane są gaz ziemny (80%) z wodorem (20%). Paliwo gazowe jest następnie przesyłane istniejącą siecią gazową do domów w pobliskim Winlaton. Eksperyment potwierdza, że możliwe jest mieszanie gazu ziemnego z wodorem w takich proporcjach bez zmiany istniejącej infrastruktury służącej przesyłowi i aplikacjom na użytek domowy. W najbliższej perspektywie ma powstać osiedle złożone z typów domów reprezentujących najczęściej występujące w Wielkiej Brytanii budownictwo – w celu przeprowadzenia dalszych testów w większej skali.

Udział w wizycie realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Część z firm uczestniczących w wizycie korzystała lub korzysta z pakietu wsparcia doradczego H2BIZNES 2 w ramach tego samego projektu.

 

„Akademia Menadżera Innowacji”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menadżera Innowacji”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaproszenie do udziału skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.  Celem programu jest m.in. zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje.

Rekrutacja do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji potrwa do 9 września 2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.parp.gov.pl/ami

Chodzieskie Targi Gospodarcze 2022

Departament Gospodarki UMWW informuje, że 4 czerwca 2022r na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Staszica 12 w Chodzieży odbędą się 25 Chodzieskie Targi Gospodarcze. 

Duża, otwarta powierzchnia terenu targowego pozwala przyciągnąć nie tylko potencjalnych kontrahentów, ale  również mieszkańców regionu, którzy corocznie w liczbie około kilkunastu tysięcy zwiedzają tereny targowe. Zwiedzający będą mogli nie tylko zapoznać się z ofertą wystawców, ale i skorzystać z programu artystycznego, czy też wziąć udział w wielu konkursach oraz wygrać cenne nagrody w Loterii Targowej. Impreza ma charakter targowo-piknikowy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Program targów:

PLAC GŁÓWNY:

10.00 -otwarcie terenów targowych

10.00 -Próba Madame Affair

10.45 -Pokaz taneczny – Studio Tańca CHDK (przed sceną)

11.00 -Oficjalne Otwarcie 25. Chodzieskich Targów Gospodarczych

11.15 -Koncert Jan Boys CHDK

12.00 – I losowanie naród – Loteria Targowa

12.15 – Studio Piosenki CHDK HiT – bajkowe przeboje

13.00 – II losowanie nagród – Loteria Targowa

13.15 – koncert Madame Affair

14.00 – III losowanie – Loteria Targowa

14.15 – pokaz tańca Elite Dance Complex (przed sceną)

15.00 – IV losowanie – Loteria Targowa

15.15 – wręczenie pucharów Turnieju Firm

15.25 – pokaz mody Paradise Femmes (przed sceną)

16.00- V losowanie – Loteria Targowa

16.15 – Studio Piosenki MDK Chodzież

17.00 – VI losowanie – Loteria Targowa i zakończenie targów

17.20 – Festiwal kolorów

18.30-22.30 Piana Party i disco Dj Tomiigraj! 

PLAC BOCZNY:

11.30 – 13 .00 – I pokaz wrestlingu

13.00 – 14.30 – Turniej Firm

14.30 – 16.00  – II pokaz wrestlingu

Nabór firm do stoiska H2Wielkopolska na Hannover Messe 2022

Nabór przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe 2022) w Hannover (Niemcy), 30 maja – 2 czerwca 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska” do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: A: Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (Hannover Messe 2022) w Hannover (Niemcy) w dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 r. Udział w targach organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Link do strony naboru, w tym formularza zgłoszeniowego online i dokumentów do pobrania: https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Informacje dotyczące wydarzenia: https://www.h2fc-fair.com/en/

Przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 6 firm w wyjeździe, decyduje kolejność i ocena merytoryczna zgłoszeń (szczegóły w regulaminie).

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online (LINK) do dnia 17 lutego 2022 r. (czwartek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

  1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  2. Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
    (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego online).

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

Udział w targach organizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Wybrano przewodniczących paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

W piątek 28 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, podczas których dokonano wyboru przewodniczących na kadencję 2022-2023. Obecny na spotkaniach Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, podziękował obecnym przewodniczącym za zaangażowanie w rozwój Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w tym trudnym pionierskim okresie i podejmowane działania na rzecz rozwoju czystej energetyki w naszym regionie.

13 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nowy regulamin WPW, dzięki któremu praca na rzecz rozwoju i promocji zeroemisyjnej gospodarki ma stać się jeszcze bardziej efektywna.

– Chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na dwie zmiany, których dokonaliśmy w regulaminie. Pierwsza to oddzielne posiedzenia paneli przez 9 miesięcy w roku. Druga natomiast to 2-letnia kadencyjność przewodniczących, na których spoczywać będzie obowiązek organizacji comiesięcznych spotkań i raportowanie dwa razy w roku wyników pracy poszczególnych paneli. Planujemy też tak jak dotąd, Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków Platformy Wodorowej, które będzie jednak odbywać się nie w grudniu a w maju – w przeddzień targów H2Poland. To pozwoli na lepszy networking i nawiązanie dobrych relacji między nami, które z pewnością mogą przełożyć się na wspólne projekty – mówił Przewodniczący WPW.
Obecnie Platforma liczy 103 członków, a już mamy 2 kolejne zgłoszenia.

– To dużo i to cieszy. Nie chodzi nam jednak o liczby, lecz o jakość naszej pracy. Dlatego o to zaangażowanie w tym roku – bardzo istotnym dla rozwoju gospodarki wodorowej – bardzo Państwa proszę. W tym roku opracujemy naszą regionalną Strategię Wodorową, która będzie podstawą m.in. do sięgania po środki unijne dla biznesu w nowym programie regionalnym. Będziemy również organizować pierwsze Targi Wodorowe. To będzie okres istotny, ale i pracowity dla nas wszystkich – zaapelował do uczestników posiedzeń Pan Jacek Bogusławski.

Wybory przewodniczących poprzedziło mailowe zgłaszanie kandydatów, a niepubliczne głosowanie odbyło się na czacie.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: przewodniczącym Panelu został Pan Damian Michalak, Panelu Nauki – Pan Robert Przekop, Panelu Liderów Samorządowych – Pan Piotr Głowski, natomiast Panelu Obywatelskiego – Pan Andrzej Bobrowski.

Spotkanie z Kristiną Vogt, Senator Bremy do spraw gospodarki, pracy i Europy

Wielkopolska delegacja na wydarzeniu Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie

Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyła w wydarzeniu Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie, w dn. 20-21 października 2021 r. W skład delegacji weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (Pan Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza, Pani Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Piły, Pan Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Konina), uczelni wyższej (UAM, Wielkopolskie Centrum Zaawanasowanych Technologii) oraz przedsiębiorstw korzystających z doradztwa wodorowego (EN-TANK Sp. z o.o. Sp. K., GRAPHEN FLIGIER Sp. J., „QUBIQA” Sp. z o.o.).

Hydrogen Technology Expo Europe to jedne z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej. Składające się z wystawy i konferencji wydarzenie przyciągnęło ponad 2,5 tys. profesjonalnych uczestników, 117 wystawców oraz 108 prelegentów.

Członkowie delegacji wzięli udział m.in. w spotkaniach z Panią Kristiną Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Panią Nienke Homan, Minister ds. transformacji energetycznej Prowincji Groningen (Niderlandy), przedstawicielami TFP Hydrogen Products, centrum naukowo-technologicznego ECOMAT w Bremie oraz projektów H2B i HyTracks realizowanych na Uniwersytecie w Bremie.

Udział w wydarzeniu realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

    

 

 

 

 

 

Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w Coradia iLint

W czwartek 23 września odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej z udziałem jej Przewodniczącego Pana Jacka Bogusławskiego. Członkowie WPW spotkali się w Gdańsku, a dokładnie w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym sprawdzonym w eksploatacji pasażerskiej.

Coradia iLint zaprezentowany został na 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 2021
w Gdańsku – największej w Polsce i drugiej co do wielkości w Europie imprezie poświęconej branży kolejowej.

Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej we wnętrzu pociągu możliwe było dzięki uprzejmości Pana Artura Fryczkowskiego – Prezesa Zarządu spółki Alstom Konstal, gdzie produkowane są pudła pojazdów wodorowych.

Coradia iLint to całkowicie bezemisyjny pociąg, którego ogniwa paliwowe przetwarzają wodór na energię elektryczną, emitując parę wodną i wodę. Pojazd może osiągnąć prędkość 140 km/h i zabrać na pokład 300 pasażerów (150 miejsc siedzących i 150 stojących).

– Pociąg ma wszystkie atrybuty klasycznego pojazdu z silnikiem diesla, a na jednym tankowaniu 260 kg wodoru może pokonać dystans ponad 1000 km – wyjaśniał Prezes Artur Fryczkowski.  

Alstom jest na etapie rozmów z kilkoma województwami w Polsce zainteresowanymi zakupem pociągu wodorowego. Okres od podpisania umowy do momentu dostarczenia pociągu to obecnie 2,5 roku.

– Jeśli pojawią się zamówienia z polskich regionów, planujemy w całości produkcję pociągów w naszym kraju, a chcąc uatrakcyjnić cenowo pojazd będziemy poszukiwać lokalnych dostawców poszczególnych elementów – zapewniał Prezes Fryczkowski. – Obecnie pudła pociągu i elementy konstrukcyjne produkowane są w Chorzowie, skąd trafiają do Niemiec, gdzie odbywa się montaż pociągu.