Bezpłatny webinar pt. „Zamówienia w czasach zarazy” dla podmiotów związanych z prawem zamówień publicznych

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o spotkaniu online organizowanym 22 kwietnia 2020 r. przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z kancelarią SRDK z Warszawy pt. „Zamówienia w czasach zarazy”, podczas którego omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • co na temat wykonywanych umów mówi specustawa?
  • co powinien zrobić wykonawca, jeżeli sytuacja jego albo konkurencji uległa zmianie powodującej niemożność spełnienia warunków SIWZ?
  • co może zrobić zamawiający, jeżeli wie lub przewiduje, że COVID-19 wpływa na możliwość realizacji zamówienia?
  • jak zabezpieczyć się na przyszłość i nie zostać wykluczonym?
  • aktualne informacje odnośnie funkcjonowania UZP i KIO oraz procesów legislacyjnych.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: online
Początek: 22.04.2020 g. 12:00
Koniec: 22.04.2020 g. 13:30
Język: polski
Szczegóły: https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/auftraege-in-den-zeiten-des-coronavirus

Źródło: AHK Polska