Zaproszenie do udziału w przetargu Airport Authority of India

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Airport Authority of India przetargu, który dotyczy: „Supply, Installation, Testing and Commissioning of ATS Message Handling System (AMHS) on PAN India Basis and Dynamic Database”.

Zamawiający: Airport Authority of India

Przedmiot zamówienia: Supply, Installation, Testing and Commissioning of ATS Message Handling System (AMHS) on PAN India Basis and Dynamic Database

Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2021

Termin na uzyskanie dodatkowych informacji: 20.01.2022

Termin składania ofert (Submission of proposals): 31.01.2022 – 15.02.2022

Szacowana wartość zamówienia: 519,700,000 INR

Informacje nt. procedur składania ofert: https://etenders.gov.in/ 

informacje dotyczące przetargu

KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

„i-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI” (EDYCJA 2021)

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2021) oceniła w ramach
I etapu oceny merytorycznej 15 wniosków konkursowych, które przeszły ocenę formalną.
12 spośród poddanych ocenie wniosków mieści się w kategorii konkursowej „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”, w tym:

 • 2 wnioski w obszarze IS „ Rozwój oparty na ICT”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „ Przemysł jutra”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Wnętrza przyszłości”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „ Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

3 kolejne wnioski złożone zostały w kategorii konkursowej „H2 Wielkopolska”.

Zgodnie z § 11.2 a) Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2021) do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 11 kandydatów
(w kolejności uzyskania punktów):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. NGK Pharma Sp. z o. o.
 2. GENXONE S. A.
 3. ROB-TECH Sp. z o. o.
 4. Veolia Energia Poznań S. A.
 5. Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o.
 6. DORA METAL Sp. z o. o.
 7. STEICO CEE Sp. z o. o.
 8. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
 2. HHO-Power inż. Damian Michalak
 3. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o. o.

Webinarium „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie –Kraje Zatoki Perskiej”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, konferencji  pn. „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie –Kraje Zatoki Perskiej”.

Wydarzenie online rozpocznie się 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00.

Udział jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://bit.ly/konferencjaWFR_13_12_2021

Agenda

Wielkopolska na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö !

Wielkopolskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö (Szwecja), w dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obecni byli przedstawiciele firmy: Belin Poland Sp. z o.o., „Microfood” S.A., Mipama E.Z. Szafarz Sp. j., Primavika Sp.
z o.o., Semco Sp. z o.o. Nordic Organic Food Fair to największa impreza handlu żywnością i napojami ekologicznymi w regionie skandynawskim. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedziła Pani Joanna Hofman, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zapoznali się z ofertą wielkopolskich firm i udzielili wskazówek w sprawie pozyskania klienta z krajów skandynawskich.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Wielkopolska Na Targach Space Tech Expo Europe w Bremie

W dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. podczas targów Space Tech Expo Europe została zorganizowana wystawa marki WIELKOPOLSKA. Wzięły w niej udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę z obszarów Inteligentnych Specjalizacji, takich jak: „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane Procesy logistyczne” oraz „Rozwój oparty na ICT”. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele firm: DevPark, ITTI, NGK Pharma oraz Politechniki Poznańskiej i Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Space Tech Expo Europe to największe na kontynencie wydarzenie poświęcone łańcuchowi dostaw i inżynierii w zakresie produkcji, projektowania, testowania i usług inżynieryjnych dla statków kosmicznych, podsystemów i komponentów kwalifikujących się do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej. Wystawa i konferencja przyciągają tysiące liderów przemysłu, decydentów, inżynierów i kupujących, którzy spotykają się z producentami w całym łańcuchu dostaw dla komercyjnych, rządowych i wojskowych przestrzeni kosmicznych.

Podczas trwania targów odbyło się szereg spotkań, między innymi z Panią  Kristina Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Andreas Gerber, Dyrektor Międzynarodowy w Bremen Invest, Panem Pawłem Jaworskim, Konsulem Generalnym RP w Hamburgu, Panem Grzegorzem Wrochna, Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, a także przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Niemiec oraz  Województwa Pomorskiego.

Wielkopolskie stoisko cieszyło się również dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Niezwykle istotną częścią 3-dniowych targów były spotkania B2B, które umożliwiły wielkopolskim uczestnikom poszerzenie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uwaga: zmiana godzin webinarium „Doing Business in Moldova”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego Północ Republiki Mołdawii webinarium pn. „Doing Business in Moldova”.

Konferencja online odbędzie się 17 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30.

Udział jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WFR.

Link do spotkania zostanie przesłany do uczestników dzień przed wydarzeniem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/doing-business-in-moldova-konferencja-online/ 

Doing Business in Moldova_PL_program

Spotkanie inauguracyjne – pierwszy nabór projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o spotkaniu inauguracyjnym na temat pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Wydarzenie online odbędzie się 15 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-1-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/ 

Inwestowanie w Angoli

W dniu 29 października 2021 roku w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa z Panem Antonio Fernando Claver Pitra, I Sekretarzem, Kierownikiem Sekcji Handlu Ambasady Angoli w Warszawie. Ponadto uczestnikami byli wielkopolscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami biznesowymi w Angoli, a także przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomniano historię współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Prowincją Huila, która rozpoczęła się w 2016 roku i zaowocowała podpisaniem Listu Intencyjnego, wspierającego współpracę w dziedzinach gospodarczej, technicznej, rolniczej, ochrony środowiska, naukowej oraz społeczno-kulturalnej. Pan Claver Pitra przedstawił możliwości inwestycyjne w swoim kraju, zachęty ze strony Rządu, a także odpowiedział na pytania dotyczące bezpośrednich kontaktów handlowych.

Pan Sekretarz podkreślił, iż Ambasada Republiki Angoli w Warszawie, a w szczególności on osobiście, pozostają do dyspozycji i będą wspierać wielkopolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane nawiązaniem współpracy handlowej oraz inwestycyjnej.

„II Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Kubańskie Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Inwestycji Zagranicznych, Kubańską Izbę Handlową, Centrum Promocji Handlu Zagranicznego i Inwestycji Zagranicznych Kuby (ProCuba), Kubańskie Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego (GECOMEX) oraz Specjalną Strefę Rozwoju Mariel (ZEDM) „II Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021”.

Konferencja online odbędzie się w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2021 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestrować można się do 25 listopada 2021 roku przez stronę internetową, na której znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje:

www.foroempresarial.mincex.gob.cu

Webinarium „Doing Business in Moldova”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Agencję Rozwoju Regionalnego Północ Republiki Mołdawii webinarium pn. „Doing Business in Moldova”.

Konferencja online odbędzie się 17 listopada 2021 r. w godzinach 11:00 – 13:30.

Udział jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WFR.

Link do spotkania zostanie przesłany do uczestników dzień przed wydarzeniem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/doing-business-in-moldova-konferencja-online/ 

Doing Business in Moldova_PL_program

Wielkopolska na targach EXPO REAL 2021 w Monachium

W dniach od 11 do 13 października 2021 r. w targach Expo Real 2021 wzięły udział wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego, które zaprezentowały swoją ofertę inwestycyjną. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele: Gminy Brudzew, Miasta Konin, Miasta i Gminy Pleszew, Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz Gminy Września.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi Expo Real należą do największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń targowych w branży nieruchomości w Europie.  W tym roku  głównymi tematami przewodnimi były zmiany klimatyczne, pandemia oraz digitalizacja. Temat ochrony środowiska wpisywał się w projekty przedstawione na stoisku Wielkopolski, które w założeniu wykorzystują alternatywne źródła energii.

W roku bieżącym targi odwiedziło 1198 wystawców z 29 krajów i ponad 19 200 odwiedzających ze 52 krajów. Organizatorzy, pomimo niższej frekwencji niż w czasach przed pandemią, uważają pierwszą edycję za wielki sukces.

Webinarium „Doing Business in Kazakhstan”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) webinarium pn. „Doing Business in Kazakhstan”.

Konferencja online odbędzie się 21 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Udział jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację drogą mailową – wydarzenie@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WFR.

Link do spotkania zostanie wysłany dzień przed wydarzeniem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/doing-business-in-kazakhstan-transmisja-online/

 

Ostatnie z cyklu webinarium we współpracy z Regionem Stołecznym Berlin-Brandenburgia

We wtorek 14 września 2021r. Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzył webinarium pt. „Eksport i inwestycje w Wielkopolsce – oferta dla niemieckich przedsiębiorców”.
Było to ostatnie z cyklu czterech webinariów organizowanych wspólnie z Business Location Network z Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia, jednakże tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich, spotkanie dedykowane było przedsiębiorcom niemieckim.
Prelegenci, w tym Pan Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pani Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaprezentowali m.in. możliwości inwestycyjne w naszym regionie, opcje wsparcia finansowego i merytorycznego oraz podzielili się swoimi doświadczeniami.
Podczas spotkania wyrażona została po stronie niemieckiej chęć kontynuowania dialogu i perspektywach pogłębienia współpracy.

 

Rozstrzygnięcie pierwszego naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że
8 lipca 2021 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Nordic Organic Food 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. , wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 2. „MICROFOOD” S.A.
 3. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 4. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
 5. BELIN POLAND SP. Z O.O.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór uzupełniający na targi Nordic Organic Food Fair 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający dla przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji: www.nordicorganicexpo.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz posiadają produkty z certyfikowaną żywnością i napojami ekologicznymi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz
z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do 18 lipca 2021 r. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy
w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Nordic Organic Food Fair 2021. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 251,
e-mail: aneta.kubik@umww.pl).

Wzór umowy – Nordic Organic Food 2021

Oświadczenie o pomocy de minimis

formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis_2014

Regulamin_Nordic Organic Food 2021_uzupełnienie

Oświadczenie uczestnika Nordic Organic Food 2021

Formularz zgłoszeniowy – NordicOrganicFood 2021