Wielkopolska na targach RE+2022

Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniach 17-22 września 2022 r. uczestniczyła w wyjeździe informacyjno-promocyjnym do Kalifornii na wydarzenie „RE+ 2022”. W wizycie wziął udział również Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, przedstawiciele wielkopolskich JST oraz reprezentanci jednostek naukowych.

Celem wyjazdu była promocja regionalnej marki „H2Wielkopolska – kierunek wodór” poprzez zaprezentowanie zagranicznym partnerom elementów systemu promocji gospodarczej, w tym działań władz samorządowych regionu oraz interesariuszy, którzy rozwijają wielkopolski ekosystem gospodarki niskoemisyjnej. Co więcej, uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w obszarze rozwoju sektora energetycznego w USA oraz nawiązać kontakty biznesowe z wystawcami.

Targi RE+, które odbywają się w Anaheim, są największym wydarzeniem w obszarze technologii nisko i zeroemisyjnych w Stanach Zjednoczonych. W event zaangażowanych jest kilka kluczowych agencji zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych i  zrównoważonych rozwiązań w sektorze energetycznym, tj. Solar Power International, Energy Storage International, RE+ Power (odpowiedzialna za rozwój technologii farm wiatrowych, wodór i ogniw paliwowych) oraz RE+ Infrastructure (pojazdy elektryczne i mikrosieci). RE+ jest platformą wymiany doświadczeń i technologii między partnerami z całego świata. Tegoroczne targi zostały podzielone na tematyczne obszary dot. m.in. odnawialnych źródeł energii, rozwiązań cyfrowych, elektromobilności oraz technologii wodorowych. Delegaci odbyli spotkania m.in. z Rystand Energy oraz GKN. Hydrogen Corp.

Członkowie delegacji odwiedzili fabrykę Tesli w Fremont, która została przejęta przez obecnego właściciela w 2010 roku. Wcześniej zakład należał do konsorcjum Toyoty i General Motors.  Obecnie fabryka produkuje Modele S, X, 3 i Y, zatrudniając 22 000 osób od sierpnia 2022 r. Podczas wizyty reprezentacji Województwa Wielkopolskiego mieli okazję zaobserwować proces produkcji samochodów, poznać wyzwania i perspektywy związane z rozwojem kluczowych komponentów produkcyjnych, jak np. akumulatorów. Podczas wizyty w USA członkowie delegacji mieli możliwości odwiedzić firmę South Bay Solutions Inc. Przedsiębiorstwo oferuje technologie produkcji dla branż półprzewodnikowych, medycznych, motoryzacyjnych, naftowych, gazowych oraz wojskowych. Zapewnia wysokiej jakości usługi związane z obróbką różnych materiałów od aluminium i tytanu po miedź i tworzywa sztuczne.

Podczas spotkania z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles Jarosławem J. Łasińskim poruszone zostały kwestie możliwości zawiązania współpracy wielkopolskich samorządów i jednostek naukowych z kalifornijskimi instytucjami. Zgodnie wskazano, że kwestia transformacji energetycznej jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją władze zarówno w Polsce, jak i w USA.   

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Wielkopolska na „Future Energy Asia 2022”

Delegacja Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w dniach 20-22 lipca wzięła udziału w wyjeździe informacyjno-promocyjnym do Bangkoku na wydarzenie „Future Energy Asia 2022”. W wizycie wzięli udział również przedstawiciele wielkopolskich JST: dr Piotr Głowski, Prezydent Piły, Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu, Witold Nowak, Pierwszy Zastępca Prezydenta Konina oraz reprezentanci jednostek naukowych prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Łukasz Lindner, adiunkt Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Celem wyjazdu była promocja regionalnej marki „H2Wielkopolska – kierunek wodór” poprzez zaprezentowanie zagranicznym partnerom elementów systemu promocji gospodarczej, w tym działań władz samorządowych regionu oraz interesariuszy, którzy rozwijają wielkopolski ekosystem gospodarki niskoemisyjnej.

Targi „Future Energy Asia 2022” są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych transformacji energetycznej w Azji. Mając na uwadze przewidywany wzrost inwestycji i popytu w obszarze nowych technologii energetycznych w krajach ASEAN (Association of South-East Asia), targi „Future Energy Asia” są dogodnym miejscem, aby nawiązać kontakt z liderami azjatyckiego rynku energetycznego oraz potencjalnymi kontrahentami w obszarze gospodarki wodorowej. Podczas wizyty na targach delegaci spotkali się m.in. z wystawcami z UnitBriwelco, BIG, Roxtec, Jiangyin Furen High-Tech.

Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), czołowego państwowego zakładu energetycznego Tajlandii, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie, przesył i sprzedaż energii na terenie całego kraju. Obecnie energia elektryczna jest w znacznej części produkowana z paliw kopalnych, ale jak zaznaczył Nitus Voraphonpiput, członek zarządu w obszarze rozwoju firmy – EGAT przyjął strategię „Triple S”, która pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ze względu na konieczność stabilizacji rozwoju energii elektrycznej pochodzącej z OZE duża nadzieja jest wiązana z rozwojem technologii wodorowych.

Przedstawiciele Bangkok Metropolitan Administration zwrócili uwagę na fakt, że Wielkopolska jest regionem innowacyjnym w obszarze technologii nisko i zeroemisyjnych, co stwarza szansę na nawiązanie współpracy w tym obszarze – Wielkopolska jest jednym z pięciu najszybciej rozwijających się regionów UE. Technologie wodorowe mają być kontynuacją naszych działań w dążeniu do zielonej gospodarki i tworzyć przewagę naszego regionu – powiedział Jacek Bogusławski, wskazując dodatkowo na wagę współpracy z interesariuszami w regionie i zagranicą.

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Królestwie Tajlandii wskazano, że Tajlandia jest jednym z największych rynków eksportowych dla Polski, co więcej cały region ASEAN jest atrakcyjny dla polskich podmiotów gospodarczych, np. ze względu na mniejszą konkurencję niż na rynku chińskim. Działania podejmowane w Wielkopolsce w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej np. uruchomienie pierwszej linii autobusowej w Koninie obsługiwanej przez autobus wodorowy, czy projekt osiedla mieszkalnego „Zielone Wzgórza” w Pile, spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony reprezentantów władz RP, którzy przyznali, że realizacja innowacyjnych projektów i działań teraz, będzie procentować w przyszłości.

Spotkanie na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Chulalongkorn pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych. Obecny na spotkaniu dziekan Prof. Dr. Supot Teachavorasinskun przedstawił prowadzone na uczelni projekty związane z technologiami nisko i zeroemisyjnymi np. powołanie konsorcjum naukowo-biznesowego, które zajmuje się rozwojem technologii wychwytywania dwutlenku węgla CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Wykorzystanie wodoru jest jednym z głównych obszarów badawczych uczelni. Ze względu na prowadzone w Wielkopolsce projekty wodorowe m.in. przez Politechnikę Poznańską i Instytut Fizyki Molekularnej PAN istnieje pole współpracy przy przyszłych przedsięwzięciach. Co więcej, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski podkreślił, że Wydział Inżynierii Uniwersytetu Chulalongkorn oraz Politechnika Poznańska mogą współdziałać nie tylko w obszarze gospodarki wodorowej, ale również w innych aspektach technologicznych i naukowych.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Konkurs „Edukacja Wodorowa”

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs „Edukacja Wodorowa”, którego celem jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi wśród szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, które podpisały porozumienia o współpracy w ramach „Szkoły Wodorowej”.

Konkurs polega na zaprezentowaniu przez uczestników „Szkoły Wodorowej” podjętych działań związanych z edukacją wodorową.

Prezentacja zrealizowanych działań w formie opisu (objętość do 3600 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne) wzbogaconego o ewentualne zdjęcia, powinna zostać przekazana do Departamentu Gospodarki UMWW w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl do dnia 18 lipca 2022 r., godz. 12:00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.h2wielkopolska.pl

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrodę w postaci udziału jednego przedstawiciela szkoły ponadpodstawowej/uczelni w studyjnej wizycie zagranicznej delegacji województwa wielkopolskiego w Szwecji, której celem będzie zapoznanie się z potencjałem gospodarki wodorowej, tj. wizyta w Domu Wodorowym w Agnesberg koło Göteborga.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu Edukacja wodorowa

Porozumienie

Chodzieskie Targi Gospodarcze 2022

Departament Gospodarki UMWW informuje, że 4 czerwca 2022r na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Staszica 12 w Chodzieży odbędą się 25 Chodzieskie Targi Gospodarcze. 

Duża, otwarta powierzchnia terenu targowego pozwala przyciągnąć nie tylko potencjalnych kontrahentów, ale  również mieszkańców regionu, którzy corocznie w liczbie około kilkunastu tysięcy zwiedzają tereny targowe. Zwiedzający będą mogli nie tylko zapoznać się z ofertą wystawców, ale i skorzystać z programu artystycznego, czy też wziąć udział w wielu konkursach oraz wygrać cenne nagrody w Loterii Targowej. Impreza ma charakter targowo-piknikowy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Program targów:

PLAC GŁÓWNY:

10.00 -otwarcie terenów targowych

10.00 -Próba Madame Affair

10.45 -Pokaz taneczny – Studio Tańca CHDK (przed sceną)

11.00 -Oficjalne Otwarcie 25. Chodzieskich Targów Gospodarczych

11.15 -Koncert Jan Boys CHDK

12.00 – I losowanie naród – Loteria Targowa

12.15 – Studio Piosenki CHDK HiT – bajkowe przeboje

13.00 – II losowanie nagród – Loteria Targowa

13.15 – koncert Madame Affair

14.00 – III losowanie – Loteria Targowa

14.15 – pokaz tańca Elite Dance Complex (przed sceną)

15.00 – IV losowanie – Loteria Targowa

15.15 – wręczenie pucharów Turnieju Firm

15.25 – pokaz mody Paradise Femmes (przed sceną)

16.00- V losowanie – Loteria Targowa

16.15 – Studio Piosenki MDK Chodzież

17.00 – VI losowanie – Loteria Targowa i zakończenie targów

17.20 – Festiwal kolorów

18.30-22.30 Piana Party i disco Dj Tomiigraj! 

PLAC BOCZNY:

11.30 – 13 .00 – I pokaz wrestlingu

13.00 – 14.30 – Turniej Firm

14.30 – 16.00  – II pokaz wrestlingu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY I DORADZTWA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „GOSPODARNA 2050 – H2WIELKOPOLSKA”

Szanowni Państwo,

Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na powyższe zapytanie.  

Termin składania ofert: do 1 marca 2022 r. , mailowo: blanka.blajer@umww.pl

Kwota przeznaczona na zamówienie: 19 269,49 zł brutto

Warunki oraz kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia jaki inne ważne informacje, w tym terminy, istotne postanowienia umowne zawarte są w zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Najistotniejsze informacje:

  1. Należy wykazać tylko 1 eksperta, który musi dysponować doświadczeniem zarówno z obszaru wodorowego (3 przykłady)  jak i obszaru biznesowego (3 przykłady) – spełnienie warunku oceniane jest na podstawie doświadczenia zgodnego z katalogiem przedstawionym w zapytaniu ofertowym
  2. Po spełnieniu warunku przyznawana jest punktacja: 15 pkt. za cenę, max. 85 pkt. za dodatkowe doświadczenie (obszar wodorowy – 55 pkt., obszar biznesowy – 30 pkt.) – łącznie 100 pkt. Należy wykazać tego samego eksperta, który został wskazany przy spełnieniu warunku.
  3. Kwalifikuje się doświadczenie w obszarze wodorowym z lat 2005-2022, w obszarze biznesowym z lat 2010 – 2022.
  4. Zamówienie składa się z 2 części: 1 cześć opracowanie (termin wykonania 70 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy) , 2 część doradztwo (termin wykonania do 31 października 2022 r. od dnia następnego po podpisania umowy)

Wiążące zapisy znajdują się w zapytaniu ofertowym. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Blanka Blajer-Kujawa, email: blanka.blajer@umww.pl

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

zapytanie ofertowe_ekspertyza_doradztwo_H2

Projekt podręcznika i warunków pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, że Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku):

Interreg Europe first call for proposals – terms of reference (warunki pierwszego naboru wniosków- w załączeniu).

Dokument zawiera listę zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020, ułożoną wg obszarów tematycznych i głównych zagadnień projektów. Lista ma m.in. ułatwić wnioskodawcom dostęp do informacji na temat rezultatów projektów i dobrych praktyk w określonej dziedzinie. 

Ponadto w warunkach naboru znajduję się wzór deklaracji podpisywanej przez partnerów (Annex 02 – Declaration template). Deklaracje są składane razem z wnioskiem o dofinansowanie. Złożenie wszystkich deklaracji jest jednym z kryteriów kwalifikowalności wniosku.

Interreg Europe 2021 2027 Programme Manual. February 2022 draft version 2 (druga wersja podręcznika programu z lutego 2022).

Oba dokumenty zawierają zastrzeżenie, że informacje w nich zawarte podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu oraz zatwierdzeniu przez przyszły komitet monitorujący Interreg Europa.

Projekt programu Interreg Europa 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2022 roku. Zatwierdzenie dokumentu jest spodziewane w drugim kwartale 2022 roku.  

Międzynarodowa grupa robocza finalizuje obecnie prace na ostatecznym kształtem podręcznika programu. 

Powołanie Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 planuje się w drugim kwartale 2022 roku.

Interreg_Europe_-_First_call_terms_of_reference_and_annexes__draft

Interreg_Europe_-_Programme_manual__draft_

Dzień informacyjny online – Międzyregionalny Instrument Innowacji (I3)

Departament Gospodarki UMWW zaprasza do udziału w seminarium internetowym odbywającym się 9 grudnia br., którego tematem będzie funkcjonowanie Międzyregionalnego Programu Prac dotyczących Inwestycji w Innowacje (I3) w 2021-2022.  Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencje Wykonawczą MŚP (EISMEA).

Program prac I3 ma na celu promowanie innowacji poprzez inteligentną specjalizację i współpracę międzyregionalną. Instrument I3 służy wspieraniu silniejszej współpracy międzyregionalnej w zakresie inwestycji i tworzy trwałe połączenia poprzez łączenie regionalnych ekosystemów we wspólnych obszarach inteligentnej specjalizacji, które są niezbędne do przyspieszenia wprowadzania wyników badań na rynek i stymulowania innowacji. Łącząc oddolne podejście strategii inteligentnej specjalizacji ze wsparciem inwestycyjnym w kluczowych europejskich priorytetach – konkretnie zielonej i cyfrowej transformacji oraz inteligentnej produkcji – instrument ukierunkowany jest na inwestycje mające na celu przyspieszenie wprowadzania na rynek i zwiększania skali w zakresie wysokich poziomów gotowości technologicznej.


Nabory organizowane są w dwóch obszarach:

Obszar 1 – Wsparcie finansowe i doradcze inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne. Jest on ukierunkowany na partnerstwa, aby pomóc im przyspieszyć wprowadzanie na rynek i zwiększanie skali innowacyjnych rozwiązań we wspólnych priorytetowych obszarach inteligentnej specjalizacji, a także rozwijać portfolio projektów inwestycyjnych.

Obszar 2a – Wsparcie finansowe i doradcze rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych.Koncentruje się on na zwiększeniu zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w słabiej rozwiniętych regionach do udziału w globalnych łańcuchach wartości, a także zdolności do uczestniczenia w partnerstwach z innymi regionami.

Terminy nadsyłania wniosków

Nabory są otwarte, a ostateczny termin nadsyłania wniosków to:

ROK 2022: 1 lutego 2022 r. dla obu komponentów (1 i 2a), całkowity budżet dla obu komponentów: 75 800 571 EUR

ROK 2022: 18 października 2022 r. dla obu komponentów (1 i 2a), łączny budżet dla obu komponentów: 69 660 725 EUR

Agenda spotkania 9 grudnia 2021

09:30 Wprowadzenie, DG REGIO & EISMEA

09: 45 I3 Program Pracy, DG REGIO

09:50 Wezwanie w ramach części 1 + Q&A, EISMEA

10:30 Wezwanie w ramach wątku 2a + Q&A, EISMEA

11:10 Szczegółowa tabela budżetowa, ESIMEA

11:30 Program wsparcia finansowego dla stron trzecich, EISMEA

11:45 Jak przedstawić dobrą propozycję, EISMEA

12:00 Sesja zamykająca

Rejestracja możliwa do 08.12.2021 pod poniższym adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/I3_InfoDay2021_

„Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”

W czwartek 4.11.2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”. Wydarzenie podzielono na dwie części. W pierwszej, uczestnicy mieli okazję uczestnictwa w trzech panelach tematycznych. Panelu Biznesu poprowadzonym przez firmę Nexus Consultants, Panelu JST poprowadzonym przez firmę SWECO Polska oraz Panelu Nauki poprowadzonym przez Meet Hydrogen i dr hab. inż. Roberta Szulca. Drugą część konferencji otworzył swoim wystąpieniem Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Zapewnił, że kluczowym nurtem wykorzystania wodoru będzie transport zbiorowy i podkreślił rolę odnawialnych źródeł energii w produkcji wodoru. Następnie Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, wskazał na wodór jako szansę na dekarbonizację gospodarki i zaznaczył, że zwiększenie wykorzystania wodoru wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto pozostałą część konferencji wypełniły wystąpienia Pani Ewy Mazur z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pani Żanny Białek z NFOŚiGW oraz Pani Ewy Kocińskiej-Lange, Dyrektor Oddziału NCBiR w Brukseli.

Podczas konferencji poruszono wiele tematów takich jak: rozwiązania niskoemisyjne dla samorządu, edukacja młodzieży szkolnej, rozwój biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, idea Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rola dolin wodorowych oraz krajowe i europejskie finansowanie projektów wodorowych. Pani Ewa Mazur ogłosiła w trakcie swojego wystąpienia przyjęcie przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Wodorowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.

W trakcie Panelu Biznesu, w obecności Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, doszło do podpisania porozumienia o współpracy firm Simpax i HHO Power, które korzystają z doradztwa wodorowego w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”.

Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia była możliwość zobaczenia przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego samochodów zasilanych wodorem – Toyota Mirai II i Hyundai Nexo dostarczone przez Grupę Polsat oraz Toyotę.

Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Polski Produkt Przyszłości – konkurs dla innowacyjnych!

Departament Gospodarki UMWW informuję o rozpoczęciu XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Polski Produkt Przyszłości. W XXIV edycji na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 6 grudnia. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości wybrane i nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju. Docenione zostaną rozwiązania, które oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, o dużym potencjale rynkowym oraz o pozytywnym wpływie na środowisko.

Poszukiwani są przedsiębiorcy zajmujący się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, wyrobów i technologii, które z jednej strony będą ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, poprawić jakość życia, dbać o nasze zdrowie, ale też takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów, wydajność produkcji czy przyczyniają się do ochrony środowiska.

Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Nagrody dla laureatów

Na zwycięzców XIV edycji konkursu czeka aż 600 tys. zł. Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przyznawane są także nagrody specjalne za produkt:

zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę, funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata,
z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.

Projekty do konkursu można zgłaszać do 6 grudnia br., do godz. 16:00.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/konkursppp

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu podsumowującego badanie pn. „Analiza procesów promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i kierunków rozwoju polityki inwestycyjnej JST w Wielkopolsce

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuję o zamieszczeniu Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dot. przygotowania dokumentu „Analiza procesów promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i kierunków rozwoju polityki inwestycyjnej JST w Wielkopolsce.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: 

https://bip.umww.pl/292—648—k_304—zapytanie-ofertowe-na-przygotowanie-raportu-podsumowujacego 

W załącznikach poniżej znajduję się towarzysząca dokumentacja. 

zapytanie ofertowe_raport_02.11.2021

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 lista raportow

Załacznik 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPOZOSTAWANIU_18.10.2021

Załacznik 4 protokol odbioru

 

KONFERENCJA „TRANSFORMACJA WODOROWA – SZANSA DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje 28 października br. w godz. 9:00 – 15:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich konferencję pn. „Transformacja wodorowa – szansa dla wielkopolskiej gospodarki”.

Celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań związanych z gospodarką wodorową wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej, wymiana doświadczeń, networking, podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy/informacji o technologiach niskoemisyjnych, w tym wodorowych.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii w tym rozwiązań i szans biznesowych związanych z technologiami wodorowymi. W ramach wydarzenia odbędą się prelekcje zaproszonych ekspertów oraz panele dyskusyjne. 

Wydarzenie adresowane jest do wielkopolskich przedsiębiorców, w tym start-upów, JST, jednostek naukowych, studentów zainteresowanych nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu i nauki, związanymi z technologiami zeroemisyjnymi.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Poniżej znajduje się strona wydarzenia ze wszystkimi szczegółami oraz formularz, za pomocą którego można zarejestrować się na wydarzenie:

http://konferencjawodorowa.gmsynergy.com.pl/index.php/formularz-rejestracyjny/


Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 25 października 2021 roku.

Webinarium – Bony na cyfryzację. Zasady finansowania oraz wsparcie doradcze.

Departament Gospodarki informuje, iż 16 września o godz. 10:00 odbędzie się  webinar „Bony na cyfryzację – zasady finansowania oraz wsparcie doradcze. Jest to spotkanie z ekspertem PARP oraz hubem innowacji cyfrowych DIH4Future”, które organizuje PPNT przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jedynie rejestracja.

„Bony na cyfryzację”  to nowy program dotacyjny, oferujący możliwości pozyskania do 85% dofinansowania na projekty, dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych, które służą wdrażaniu innowacji procesowej lub nowego produktu na rynek.

Nabór wniosków ruszy 20 września i potrwa miesiąc. Maksymalna kwota wartości kosztów kwalifikowanych to 300.000 zł.

Więcej szczegółów rejestracja oraz agenda pod linkiem tutaj.

Lipcowe posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Podczas dzisiejszego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej zaprezentowany został Projekt H2 – Veolia Południe realizowany przez grupę Veolia Polska, która jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i  odpadowej w Polsce.

Spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Bogusławki Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Posiedzenie rozpoczęło się od powitania uczestników spotkania, w szczególności 9 nowych członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Podczas spotkania nawiązano do podpisania Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławski Przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Pozostałymi sygnatariuszami są Prezydenci Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, władze wielkopolskich uczelni –  rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, a także Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. 

Prelegentami spotkania byli pan Mikołaj Szafraniec i pan Marcin Małka reprezentujący Veolia Energia Polska S.A., którzy zaprezentowali projekt H2 – Veolia Południe realizowany w Tarnowskich Górach. Koncepcja projektu zakłada produkcję wodoru z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt polega na dostarczeniu paliwa na potrzeby stacji do tankowania pojazdów transportu miejskiego oraz na produkcji ciepła i energii w kogeneracji z wykorzystaniem wodoru.

Prelegenci zaznaczyli, że projekt wodorowy w Tarnowskich Górach jest dużym wyzwaniem, nie tylko technologicznym, ale także organizacyjnym, integrującym przedstawicieli samorządu, firm oraz świata nauki. Wpisuję się on w politykę firmy, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w swoich działaniach do roku 2050.

 

Webinarium „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju (spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego) webinarium pn. „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Wydarzenie  odbędzie się  4 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00, na platformie YouTube.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 3 sierpnia 2021 r.  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie:

https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/wsparcie-finansowe-dla-msp-z-wielkopolski-bezplatny-webinar/

Podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

5 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.

Sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa – przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

– Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. Sumujemy te wszystkie oczekiwania, aby zadeklarować rządowi, że jesteśmy gotowi do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chcemy partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana. Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy Deklaracji. To jest ten cel, który będziemy w najbliższym czasie realizować – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Rektorzy wielkopolskich uczelni podkreślali, że to inicjatywa trafiona, łącząca świat nauki, biznesu oraz samorządu i zadeklarowali współpracę na wszelkich polach. Zwracali również uwagę na niezwykle ważny jej aspekt społeczny. To właściwy moment, żeby zadbać o przyszłość naszego społeczeństwa. Będziemy mocnym ogniwem tej inicjatywy – zgodnie zapewniali.

Z kolei włodarze wielkopolskich miast zwracali uwagę, że przyszłość zeroemisyjna, to przyszłość najbliższa, a ta inicjatywa pozwoli wydobyć i dobrze wykorzystać ogromny potencjał, którym dysponuje nasza nauka, gospodarka i samorząd. Podkreślali także, że chcą być mocnym głosem w pozyskiwaniu funduszy. – Wszyscy powinniśmy czerpać z osiągnięć nauki i wspierać nowoczesne rozwiązania, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem pewnego ryzyka  – podkreślił Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, zapowiadając projekt zakupu autobusów z napędem wodorowym dla komunikacji miasta Poznania.   

Jacek Bogusławski, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej podkreślił, że podpisywana dziś Deklaracja to efekt pracy wszystkich zaangażowanych środowisk w ten projekt. – Mamy wśród nas cztery panele. Pierwszy – nauki, który dzieli się z nami wiedzą i wymienia doświadczeniami. Mamy też panel liderów samorządowych – prezydentów, wójtów i burmistrzów, zarządzających większymi i mniejszymi miastami, którzy widzą, że te technologie to przyszłość i są potrzebne. A to dzięki nim będziemy je wykorzystywać w wielu obszarach funkcjonowania miast. Kolejny to panel obywatelski oraz czwarty – panel najważniejszy – to przedsiębiorcy, którzy zastosują te technologie powszechnie.

Wśród sygnatariuszy Deklaracji znaleźli się także przedstawiciele biznesu, m.in. SOLARIS BUS & COACH, który w chwili obecnej jest jednym z liderów produkcji autobusów z napędem wodorowym w Europie.

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie i Pełnomocnik Zarządu ds. transformacji Wielkopolski Wschodniej dodał, że Unia Europejska chce zainwestować w rozwój technologii wodorowych blisko 450 mld euro.

Podpisywany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, naszego zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.

Nawiązując do polityk europejskich związanych z niskoemisyjnością, zielonymi inwestycjami oraz dążeniem do neutralności klimatycznej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne dostarczanie jej do przemysłu i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług.

Istotna jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii. Działania w tym aspekcie – zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju energetycznego – będą koncentrowały się na zwiększeniu wykorzystania różnych źródeł odnawialnych i alternatywnych nośników energii, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru i rozbudowie magazynów energii oraz sieci lokalnej i regionalnej dystrybucji. Kluczowe są inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych surowców energetycznych i innych zasobów, zgodnie z endogenicznym potencjałem (np. biogaz rolniczy, instalacje geotermalne, wiatrowe, solarne) dla uzyskania alternatywnych nośników energii (np. instalacje wodorowe).

Przypomnijmy, że 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, tj. m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu i inne.

Warto również zaznaczyć, że Wielkopolska stworzyła już pierwszą strategię neutralności klimatycznej, na początku dotyczącą Wielkopolski Wschodniej, jako że jesteśmy jednym z sześciu polskich województw, które objęte są wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Unijne środki sfinansują koszty transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Działania w kierunku neutralności klimatycznej w Subregionie Konińskim podejmowane są przez: Grupę Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Miasto Konin oraz Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Relacja fotograficzna z wydarzenia: https://cloud.umww.pl/s/2Cn43an4Y6ydefb

źródło: umww.pl