Departament Gospodarki udostępnia zestaw dokumentów strategiczno-analitycznych dotyczący gospodarki wodorowej oraz możliwości rozwoju Wielkopolski o obszarze zastosowania technologii wodorowych:

„Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030” – dokument jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. Strategia wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 roku, mierniki planowanego rozwoju, najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, integracji z rozwojem OZE, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.
Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał na poziomie regionu w Polsce.

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 (1464 pobrania)

„Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich” – analiza możliwości biznesowych i technologicznych, otwierających się przed wielkopolskimi firmami, jednostkami naukowymi i centrami badawczymi w związku z kierunkowymi decyzjami UE realizującymi polityki związane z ideą ochrony klimatu i przeciwdziałania skutkom jego zmian.

Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich (1405 pobrań)

„Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” – analiza sytuacji światowej wraz ze wskazaniem potencjalnych szans w łańcuchu dostaw i wartości technologii i gospodarki wykorzystującej nowoczesne rozwiązania energetyczne, w tym wodorowe.

Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej (1357 pobrań)

Analizy zostały wykonane w ramach realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.