Akademia Menedżera Innowacji

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menedżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Akademia Menedżera Innowacji to program kierowany do kadry zarządzającej firm, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające za zdiagnozowanie w przedsiębiorstwie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów. Program AMI realizowany będzie przez ok. 8 miesięcy równolegle w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa w formie wykładów i warsztatów odbywać się będzie podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów (piątki i soboty). Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie w poszczególnych firmach, gdzie uczestnicy pod okiem dedykowanego doradcy, będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnicy Akademii uzyskają wsparcie eksperta w jednym z 6 obszarów tematycznych stanowiących zakres merytoryczny programu.

Powstanie też Klub Alumni Akademii Innowatora, którzy będą się spotykali po ukończeniu programu i dzielili swoimi doświadczeniami.

Pierwszy zjazd otwierający  cykl szkoleniowo-doradczy I edycji Akademii zaplanowano na 1-2 marca 2019 r.

Program Akademia Menedżera Innowacji jest współfinansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Inteligentny Rozwój. 80 proc. dofinansowania może otrzymać przedsiębiorstwo małe i średnie, a 50% firma duża.

Szczegóły rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do programu są dostępne w serwisie internetowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/index.php/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji.