Zapytanie ofertowe: – Usługa zaprojektowania i wdrożenia zbiorczego modułu do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych w ramach inteligentnych specjalizacji”