Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ekspertyzy – wycena 100.00% udziałów spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”