Wyjaśnienie do pkt. 3.3. Zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi szkoleniowej przeprowadzenia dwóch warsztatów zachęcających do zakładania własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych oraz sposobów dotarcia do klienta.”