Wielkopolska zdobyła nagrodę Komisji Europejskiej w konkursie European Broadband Award 2016 !!!