Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa w finale Konkursu Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016!