Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w spotkaniu nt. funduszy unijnych.