20211020_114743

Spotkanie z przedstawicielami centrum naukowo-technologicznego ECOMAT w Bremie