Warsztaty „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych usług związanych z komercjalizacją technologii”