Warsztaty „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i sprzedaż nowych usług na bazie narzędzi ICT”