Unia Energetyczna – konsultacje społeczne Komisji Europejskiej