Województwo wielkopolskie jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce, zajmując niezmiennie wysokie miejsce w  rankingach. Region charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

Zachęcamy do lektury i wykorzystania prezentowanych danych statystycznych, które dobitnie ilustrują pozycję gospodarczą regionu.

0
ludność wielkopolski | 31.12.2015
0km2
powierzchnia wielkopolski
0mld zł
PKB wielkopolski | 31.12.2014