Sprawozdanie ze spotkania „Rynek angolski – możliwości eksportowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego”