Seminarium nt. telemedycyny i nowych technologii w służbie zdrowia – Kopenhaga, Dania 2017