„Rynek włoski – możliwości eksportowe dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego” – spotkanie informacyjne