Rozstrzygnięto konkurs „Regionalne agendy naukowo-badawcze”